EWANGELIARZ  NIEDZIELNY  Niedziela Palmowa J 12, 12-16; Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47   Wielki tłum, który przybył Zobacz więcej

EWANGELIARZ  NIEDZIELNY  V Niedziela  Wielkiego Postu Jr 31,31-34 Ps 51 Hbr 5,7-9 J 12,20-33  (…) A Jezus dał im taką Zobacz więcej

  EWANGELIARZ  NIEDZIELNY  III  Niedziela  Wielkiego Postu Wj 20,1-17 Ps 19 1 Kor 1,22-25 J 2,13-25   „Ja jestem Pan, twój Bóg, Zobacz więcej

Ewangeliarz Niedzielny   II  Niedziela Wielkiego Postu Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18;Rz 8, 31b-34;Mk 9, 2-10       (…) Zobacz więcej