O nas

Spread the love

Portal Tezeusz powstał jesienią 2004 roku i działa nieprzerwanie już prawie trzynaście lat. Zaczęło się od niewielkiej stronki, którą tworzyła wspólnota kilkorga przyjaciół. Dziś Tezeuszowe zasoby liczą około 10 000 tekstów dotyczących religii, duchowości, filozofii, psychologii, problematyki społecznej i kulturalnej, a także ponad 25 000 dyskusji na blogach i forach. Taki rozwój został osiągnięty bardzo skromnymi prywatnymi środkami finansowymi, dzięki pracy wielu osób, wolontariuszy i pasjonatów, którym bliska była wizja chrześcijaństwa zawarta w Misji Tezeusza.

Przełomowym momentem stało się zarejestrowanie Fundacji Tezeusz w listopadzie 2008 roku. Tę instytucjonalizację uznaliśmy za konieczny warunek przetrwania Tezeuszowego dzieła i rzeczywiście otworzyła ona nowe perspektywy. Zgodnie ze statutem mogliśmy ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych. I tak m.in. dotacja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozwoliła nam zrealizować duży projekt debat Polska Tolerancja.

31 sierpnia 2009 roku Fundacja Tezeusz uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co dało nam możliwość korzystania z 1% podatku dochodowego, przekazywanego nam corocznie przez wspierające naszą działalność osoby. Przez te kilka lat staraliśmy się działać w Tezeuszu tak, aby nie zawieść Waszego zaufania.

W lutym 2011 roku udało nam się zakupić dom w Kasince Małej, który wcześniej przez trzy lata był wynajmowany na potrzeby Fundacji Tezeusz. Również w 2011 roku powstał Antykwariat Tezeusza – niezależna od Fundacji Tezeusz prywatna firma, która  ma stanowić materialne zabezpieczenie dla fundacyjnych i portalowych działań.

9 maja 2018 roku portal Tezeusz został zakupiony od Fundacji Tezeusz przez firmę Frankiewicz FM Services spółka jawna, z siedzibą w miejscowości Kasinka Mała 34-734, Kasinka Mała 657, NIP: 7372212707, REGON: 369591883, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000720921.  Mamy nadzieję, że ta organizacyjna zmiana będzie początkiem nowego etapu funkcjonowania portalu i zrodzi twórcze inicjatywy możliwie najlepiej odpowiadające wyzwaniom obecnych czasów.

Misja Tezeusza

Dziś Tezeusz staje wobec nowych wyzwań, związanych z konfliktami w polskim społeczeństwie. Chcemy rozmawiać o roli Kościoła w demokratycznym państwie, a także o tym, jak Kościół hierarchiczny powinien towarzyszyć świeckim w trudnych momentach dziejowych przełomów, jaki Kościół chcemy i powinniśmy tworzyć wspólnie – świeccy z duchownymi. Wierzymy, że zgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa miejsce chrześcijanina jest w Kościele, a nie gdzieś poza nim. Zdajemy sobie jednak sprawę, jak trudno wielu osobom odnaleźć się w polskich świątyniach i parafiach. Nam, redaktorom Tezeusza takie problemy nie są również obce.  Pragniemy dzielić się z Wami swoimi przeżyciami i przemyśleniami, dyskutować, wspierać się wzajemnie w naszych wspólnych troskach o dobro Polski i Kościoła. Niech zaproszeniem do rozmowy będzie tekst Małgorzaty Frankiewicz Kościół a demokracja.

***

Kontakt w sprawie portalu Tezeusz:

Małgorzata Frankiewicz

34 – 734 Kasinka Mała 657

tezeusz.portal@gmail.com