Smakować Boga

EWANGELIARZ  NIEDZIELNY   Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Lb 6,22-27 Ps 67 Ga 4,4-7 Łk 2,16-21   Pasterze pospiesznie udali się Zobacz więcej

EWANGELIARZ  NIEDZIELNY   Druga Niedziela Adwentu Iz 40,1-5.9-11 Ps 85 2 P 3,8-14 Mk 1,1-8   Głos wołającego na pustyni: Zobacz więcej

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA Ez 34,11–12.15–17 Ps 23 1 Kor 15,20–26.28 Mt 25,31–46   Ostatnia niedziela roku liturgicznego przypomina Zobacz więcej