Zanurzyć się w wodach Jordanu

Nad Jezusem wychodzącym z wody odezwał się głos Ojca: ”Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” Mk 1,11. Gdy w chwili chrztu Duch Święty uczynił nas dziećmi Bożymi, o każdym Ojciec powiedział: „Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym” (por. Ef 1,5).

Sprawiedliwy sędzia

Rozważanie na Poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu, rok A2 Dzisiejsze czytania Kiedy Zuzannę prowadzono na stracenie, zapewne opuszczały ją resztki Zobacz więcej

Wiara Łukasza

Rozważanie na Sobotę III tygodnia Adwentu, rok C1 Dzisiejsze czytania   W Ewangelii Łukasza Maria, wygłaszając hymn pochwalny na cześć Zobacz więcej