Przypatrzcie się powołaniu waszemu

Powołanie – to nie jest abstrakcyjna konstrukcja. To głos konkretnych osób albo jednej najważniejszej Osoby – Boga. Jeżeli zechcemy usłyszeć ten głos, zyskamy pewność, że nie błąkamy się samotnie w bezmiarze wszechświata, że żyjemy dla Kogoś i Ktoś nas potrzebuje. Jeżeli pójdziemy za Nim, nie będziemy już dłużej dryfować, nie będziemy jak liście miotane na wietrze albo jak pędzące po niebie obłoki. Życie zyska cel i sens.

Zbawienie z uczynków czy łaski?

                                                            Zbawienie z uczynków czy łaski?                 Jak możemy być zbawieni, z uczynków czy z łaski? Św. Paweł (Efez.2:8-9) zapewnia Zobacz więcej