Sztuka

Misterium Męki Pańskiej

Spread the love

Misterium Męki Pańskiej 2010

Misterium Męki Pańskiej

na poznańskiej Cytadeli

W sobotę, 27 marca 2010 r.
o godz.19.00 po raz 11
na poznańskiej Cytadeli
wystawione zostanie
Misterium Męki Pańskiej
w reżyserii Artura
Piotrowskiego.

W tym roku Misterium dedykowane jest pamięci błogosławionej Piątki Poznańskiej – młodych poznaniaków zgilotynowanych podczas II wojny światowej przez hitlerowców w Dreźnie. Jest to widowisko o wymiarze religijnym, ale i artystycznym, przedsięwzięciem podkreślającym znaczenie Poznania na mapie teatralnej Europy, co warto podkreślić zwłaszcza w tym roku, kiedy to wystawienie widowiska przypada na Międzynarodowy Dzień Teatru.
Poznańskie Misterium Męki Pańskiej jest też największym widowiskiem pasyjnym w Europie, co doskonale ilustrują poniższe liczby:

.
2000 bochenków chleba pieczonych przez poznańskie piekarnie
500 kostiumów
1000 osób pracujących przy każdym przedstawieniu, w tym:
300 aktorów
300 harcerzy z ZHP i ZHR
300 osobowy chór
100 osobowa ekipa organizacyjna
100000 widzów

Pierwsze Misterium odbyło się w piątek, 3 kwietnia 1998 roku, stając się niezapomnianym przeżyciem dla jego organizatorów i uczestników. Od tego momentu liczba osób biorących udział w tym wydarzeniu z roku na rok rośnie. Do Poznania przyjeżdżają grupy z całego kraju: z Olsztyna, Rzeszowa, Kielc, Warszawy, Ełku, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Szczecina czy Wrocławia.
Misterium jest widowiskiem niezwykłym. Bardzo mocno działa na zmysły. Niezwykłe połączenie dźwięku, w tym orkiestrowej muzyki klasycznej oraz utworów chóralnych, światła, monumentalnej scenografii, barwnych kostiumów, setek aktorów i tłumu uczestników tworzy niezapomnianą atmosferę tego wydarzenia. Misterium wiernie oddaje sceny z Ewangelii. Prowadzi uczestników od Wieczernika, poprzez Ogród Oliwny, Świątynię Jerozolimską, pałace Piłata i Heroda, aż po finalną scenę na Golgocie. Droga Krzyżowa usytuowana jest na stalowej konstrukcji wzniesionej ponad głowami ludzi. Oświetlają ją szpalery harcerzy z pochodniami oraz wojskowe reflektory lotnicze. W finałowej scenie Zmartwychwstania zza Golgoty wyłania się podwieszona na potężnych dźwigach, największa na świecie kopia obrazu Jezusa Miłosiernego. Wypływające z niej laserowe promienie światła obejmują zgromadzony tłum. Podczas ostatniej wieczerzy wszyscy uczestnicy dzielą się chlebem.

Istotną rolę odgrywa miejsce, w którym realizowane jest Misterium. Cytadela była sceną krwawych walk podczas II Wojny Światowej. To tutaj w lutym 1945 roku najdłużej trwały walki o Poznań. Na zboczach Cytadeli ofiarę ze swojego życia złożyły setki młodych poznaniaków, a w bezpośrednim sąsiedztwie placu pod Dzwonem Pokoju znajduje się jeden z najstarszych poznańskich cmentarzy oraz groby żołnierzy z okresu II wojny światowej. Wały dookoła placu, na których powstaje scenografia Misterium to pozostałości dawnych fortyfikacji. Z każdego miejsca tego placu, zdolnego pomieścić przeszło 150 tysięcy osób można dokładnie śledzić przebieg akcji Misterium.