Rekolekcje Wielkopostne 2008

16 marca, niedziela

Spread the love

16 marca 2008

Niedziela Palmowa

Dzisiejsze czytania

Kim jest dla mnie Jezus?

Zofia Jaros

Kim jest Jezus? Temat ten doczekał się wielu rozważań, wart dalszych studiów i rozpraw… Dziś, dla mnie – przyczynek do krótkiej refleksji, zamyślenia inspirowanego dzisiejszymi czytaniami i liturgią Niedzieli Palmowej.

Jezus Człowiek i Przyjaciel

Kim jest dla mnie Ten, który ogołocił samego siebie, Ten, który się nie oparł ani nie cofnął na słowa, które skierował do Niego Ojciec?

Jezus powiedział – „choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom” (J 10). Wierzę Jego słowom a jeszcze bardziej ufam Jego życiu, życiu wiecznego wędrowca, uboższego od stworzenia, bo bez gniazda ani nory, życiu w i dla misji. Ufam, bo w swoim ziemskim życiu był nam podobny – jak my poznał ból rozczarowań i niezrozumienia, nawet zdrady ale nieobca Mu była radość, przyjaźń, chwile triumfu – jak chociażby spontaniczna, wypełniająca proroctwa reakcja tłumu ścielącego swoje płaszcze i gałązki – „Hosanna Synowi Dawida!”

Choć wciąż niewiele rozumiem, ufam Jemu, rozdającemu się w czasie Ostatniej Wieczerzy i w każdej Eucharystii – „Bierzcie i jedzcie”, „Pijcie z niego wszyscy”.

Jezus jest Przyjacielem każdej ludzkiej drogi. Przyjacielem, który Jest niezależnie od moich doraźnych wyborów, słabości. Jest tym, który widzi mój uśmiech, radość, tym, który słyszy mnie, gdy ostatnimi uczciwymi słowami, na jakie stać moją grzeszność mówię – powinieneś ode mnie odejść… Jest przy mnie, gdy ufając Jego miłosierdziu większemu niż każdy ludzki grzech i każda słabość powtarzam:

„Gdybym dwie siebie mając, gorszą Ci dawała,
mógłbyś mnie precz odtrącić, minąć jak niczyją…
Nie mam lepszej… Mam jedną… I stąd moja śmiałość.
Cóż zrobisz, mój Najdroższy? Już musisz mnie przyjąć!”
*

Jezus Królem

Dzisiejsze czytania to także wypełnianie się bogatej symboliki biblijnej utwierdzającej nas w przekonaniu, że Jezus to Pan, Król i Mesjasz.

W II Księdze Samuela opisana jest ucieczka Dawida przed Absalomem. Dawid przeprawia się przez Cedron, decyduje, by Arkę Przymierza pozostawić w Jerozolimie:„Jeżeli Pan będzie mnie darzył życzliwością, to przywróci mnie ” (2Sm 15). Pośród płaczu ludu wstępuje na Górę Oliwną. Jezus schodzi z Góry tą samą drogą, lud woła „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!”. Król powraca!

Przyjście Pana z Góry Oliwnej głosił również Zachariasz (Za 14)

W II Księdze Królewskiej znajdujemy opis namaszczenia na króla Jehu: „Tak mówi Pan: Namaściłem cię na króla Izraela. Wtedy pośpiesznie zdjęli swe okrycia, rozesłali je pod nim”(2 Krl 9).

Tak samo tłum przyjmuje Jezusa: „A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili je na drodze”. Gałązki w rękach… Psalm 118 nawołuje: „ścieśnijcie szeregi z gałęziami w rękach aż do rogów ołtarza” a nieco wcześniej „Błogosławiony, który przybywa w Imię Pańskie”.

Jezus przyjmowany jest w Jerozolimie jak Król. Król pokoju nie dosiada konia, wjeżdża na oślątku. „Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 9)

Jezus Panem

Wypełniło się wiele proroctw Starego Testamentu. Wypełni się i to, które głosi, że na imię Jezusa zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, każde kolano Jemu znanych światów i owczarni. I wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. (por Flp 2, 6-11)

Może warto zatrzymać się nad sceną wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Wsłuchać się w biblijne zapowiedzi Mesjasza, Pana, Króla. Zapytać czy wierzę, że właśnie się wypełniły. I z tą wiarą wejść i przeżyć wydarzenia Wielkiego Tygodnia.

______

*Beata Obertyńska – Grudki kadzidła
/czytania z dnia dzisiejszego: Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14-27. 66; oraz Mt 21, 1-11; przy wykorzystaniu innych cytatów podana księga i rozdział lub nr psalmu/

Jeśli pragniesz poświęcić chwilę czasu na modlitwę nad Słowem Bożym i proponowaną refleksją

Kliknij tutaj

Chcesz dowiedzieć się czegoś o autorze powyższego tekstu

Kliknij tutaj

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code