XXXIV Niedziela Zwykła

środa

Spread the love

28 listopada 2012

Ap 15,1-4
Ja, Jan, ujrzałem na niebie znak inny – wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.

(Ps 98, 1. 2-3ab. 7-8. 9
R: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie,
góry niech razem wołają z radości.

W obliczu Pana, który nadchodzi,
bo przychodzi osądzić ziemię
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i ludy według słuszności.

Ewangelia: Łk 21,12-19
Jezus powiedział do swoich uczniów: Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Ambroży, Kazanie 10 do psalmu 118

W czym sądy Boże są sprawiedliwe? W tym sensie, że to przez wysiłek i próby dochodzi się do nagrody w niebie. Podobnie jak sąd ludzki przyznaje koronę nagrody startującym w zawodach atletom, tak palma zwycięstwa jest przyznana przez Boga chrześcijanom, którzy walczą (por. 1Kor 9,25). “Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie” – mówi Pan (Ap 3,21).

Jak srebro jest wypróbowane w ogniu, tak nasze życie jest doświadczane w ogniu, aby moc naszej cnoty objawiła się w walkach… Bowiem czy robimy coś wielkiego, jeśli wielbimy Boga w naszym dobrobycie, kiedy nic nieprzyjemnego nas nie dręczy? Co jest godne podziwu, to wysławianie sądu Bożego pośród trudności i zniewag, jeśli nie buntujesz się w niedostatku, jeśli ten stan nie przeszkadza ci wielbić Jego sprawiedliwości. Im większe są doświadczenia, tym bogatsza jest pociecha, która jest ci przeznaczona. Jednakże, aby nie upaść, im bardziej przechodzisz przez ciężkie próby, tym bardziej powinieneś modlić się do Słowa Bożego, aby przyniosło ci zachętę.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code