Wielkanoc, rok B2

Środa w Oktawie Wielkanocy

11 kwietnia 2012

Dz 3,1-10
Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni, prosił o jałmużnę. Ten zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem przypatrzywszy się mu powiedział: Spójrz na nas. A on patrzył na nich oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota – powiedział Piotr – ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.

Ps 105,1-4.8-9
R: Pełna jest ziemia łaskawości Pana

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy,
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.

Szczyćcie się Jego świętym imieniem,
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozważajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza.

Na wieki On pamięta o swoim przymierzu,
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
i przysiędze danej Izaakowi.

Ewangelia: Łk 24,13-35
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


św. Leon Wielki, 1 Kazanie na Wniebowstąpienie

Dni, które upłynęły między zmatwychwstaniem Pana i Jego wniebostąpieniem, obfitowały w wydarzenia: wielkie tajemnice się potwierdziły w tym czasie, wielkie prawdy zostały objawione. To wtedy obawa gorzkiej śmierci została unicestwiona, a nieśmiertelność, nie tylko duszy, ale i ciała, objawiła się…

W tych dniach Pan dołączył do dwóch uczniów i towarzyszył im w drodze i żeby rozproszyć w nas wszystkie ciemności zwątpienia, zarzucał tym przestraszonym uczniom ich powolność w rozumieniu. Serca, które oświeca, widzą, jak rozpala się w nich płomyk wiary; byli letni, a stają się płomienni, kiedy Pan daje im poznać Pisma. Podczas łamania chleba otwierają się oczy tych, którzy są z Nim przy stole: widzą uwielbienie ich ludzkiej natury i mają większe szczęście, niż nasi pierwsi rodzice, których oczy otworzyły się na wstyd nieposłuszeństwa (Rdz 3,7).

Pomiędzy tymi i innymi jeszcze cudami, kiedy uczniowie jeszcze trwali w niepokoju, Pan pojawił się między nimi i powiedział do nich: „Pokój wam!” (Łk 24,36; J 20,26). Aby nie pozostawali z myślami, które ich trwożyły…, odkrył przed ich wahającymi się oczami ślady krzyża na Jego dłoniach i stopach… W ten sposób już nie niepewną wiarą, ale z mocnym przekonaniem będą głosili, że ciało, które miało zasiąść na tronie Boga Ojca, było tym, które uprzednio spoczywało w grobie. Oto, co dobroć Boga przekazała z troską w tym czasie między zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem, oto, co ukazała oczom i sercom swoich przyjaciół: Pan Jezus Chrystus, który prawdziwie się narodził, prawdziwie cierpiał i prawdziwie umarł – On prawdziwie zmartwychwstał.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code