Wielkanoc, rok B2

Sobota w Oktawie Wielkanocy

Spread the love

14 kwietnia 2012

Dz 4,13-21
Przełożeni i starsi, i uczeni widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Rady i naradzili się: Co mamy zrobić z tymi ludźmi? – mówili jeden do drugiego – bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać, i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało.

Ps 118,1.14-16.18.2
R: Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś

Dziękuję Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Głosy radości z ocalenia
w namiotach sprawiedliwych:
“Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała”.

Ciężko mnie Pan ukarał,
ale na śmierć nie wydał.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał
i stałeś się moim Zbawcą.

Ewangelia: Mk 16,9-15
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Roman Pieśniarz, Hymn “Misja apostołów”

„Raz na zawsze mówię moim świętym: idźcie na cały świat i z narodów i królestw czyńcie moich uczniów. Bo wszystko zostało Mi dane przez Tego, który Mnie zrodził (Mt 28,18-19), świat z wysoka i z niska, którego byłam panem, zanim jeszcze przyjąłem ciało. Teraz wziąłem w posiadanie moje królowanie nad całym wszechświatem i w was mam świętą radę ministrów, jak jeden, który znam głębię serc”.

„Idźcie do wszystkich narodów. Rzuciwszy w ziemię ziarno nawrócenia, podlejcie je waszą nauką”. Słuchając tych słów, apostołowie spojrzeli na siebie, kiwając głowami: „Skąd przyjdą nam głos i język, aby mówić do wszystkich? Kto da nam siłę, aby walczyć z ludami i narodami, jak rozkazałeś. Nie posiadamy wiedzy, ani kultury, jesteśmy pokornymi rybakami, Ty jeden znasz głębię serc?”

„Nie trwóżcie się więcej w waszych sercach, niech Wróg nie mąci waszego ducha. Nie rozumujcie jak małe dzieci… Nie chcę zwyciężać siłą, to przez słabych odnoszę zwycięstwo. Nie szukam tych, którzy filozofują: wybrałem ‘co głupie w oczach świata’ (1Kor 1,27), Ja jeden, który znam głębię serc.

„Idźcie zatem do wszystkich narodów. Podlejcie waszą nauką ziarno nawrócenia, które zasialiście. Czuwajcie, aby żadna skruszona dusza nie znalazła się poza waszą siecią. Lubuję w tych, którzy powracają do mnie, wy o tym wiecie. Ach, gdyby nawet ten, który Mnie zdradził, powrócił do mnie po tym, jak Mnie sprzedał! Zmazując jego grzech, zgromadziłbym go z wami, Ja jeden, który znam głębię serc”…

„Powiedzcie sobie, że jestem Bogiem i Ja, niewyrażalny, przyjąłem postać niewolnika (Flp 2,7). Pokażcie, jak moimi stały się rany ciała… Pogrzebany, ponieważ zostałem skazany, zniszczyłem piekło, ponieważ jestem Panem”… Umocnieni tymi słowami, apostołowie powiedzieli Stworzycielowi: „Ty jesteś Bogiem, który był przed wiekami, ty nie masz końca… Będziemy Cię głosić, jak rozkazałeś. Bądź z nami, bądź naszym obrońcą, Ty jeden, który znasz głębię serc”.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code