Deklaracja Zasad Tolerancji Ogłoszona i podpisana przez państwa członkowskie UNESCO 16 listopada 1995 Państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Zobacz więcej