Coraz lepsze spotkanie z Innym

[play=debata_7_szaynok.mp3] Zaletą nowych inicjatyw dotyczących tematyki żydowskiej było pojawienie się jej w różnych miejscach i dotarcie do różnych odbiorców. Obecnie Zobacz więcej