W Namiocie Spotkania

Modlitwa pełna ufności w to, że Bóg dotrzymuje wierności przymierzu, które złożył ojcu naszemu Abrahamowi, przynosi poczucie bezpieczeństwa i usuwa troski. Już w pierwszych wiekach istniała wśród chrześcijan świadomość wielkiej wagi modlitwy. Ojcowie pustyni podkreślali jej znaczenie dla kondycji duchowej i moralnej człowieka.

Sztuka pokory

Rozważanie na XXX Niedzielę Zwykłą, rok C2   Dzisiejsze czytania   Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto Zobacz więcej