III Tydzień Wielkiego Postu,rok A2

piątek

Spread the love

28 marzec, 2014

Oz 14,2-10
To mówi Pan: Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: Przebacz nam całą naszą winę, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. Asyria nie może nas zbawić – nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić “nasz Boże” do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja nań spoglądam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.

Ps 81,6-11.14.17
R: Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego

Słyszę język nieznany:
„Uwolniłem od brzemienia jego barki:
jego ręce porzuciły kosze.
Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.

Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury,
doświadczyłem cię przy wodach Meriba.
Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć,
obyś Mnie posłuchał, Izraelu

Nie będziesz miał obcego boga,
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój,
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

Gdyby mój lud Mnie posłuchał
a Izrael kroczył moimi drogami:
jego bym karmił wyborną pszenicą
i nasycił miodem z opoki”.

Mk 12,28b-34
Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie i zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Antoni z Padwy, Kazania na niedziele i obchody świętych

„Będziesz miłował Pana, Boga swego”. Jest powiedziane: ‘swojego’ Boga i jest to powodem, aby kochać Go więcej. Kochamy dużo więcej to, co należy do nas niż to, co jest nam obce. To pewne, Pan, twój Bóg, zasługuje na miłość: stał się twoim sługą, abyś do Niego należał i nie wstydził się Mu służyć… Przez trzydzieści lat twój Bóg był twoim sługą z powodu twoich grzechów, aby wyrwać cię niewoli diabła. Będziesz miłował zatem Pana, Boga swego. On, który cię stworzył, stał się twoim sługą z twojego powodu; cały się oddał tobie, abyś i ty się sobie oddał. Podczas gdy ty byłeś nieszczęśliwy, on odnowił twoje szczęście, dał się tobie, aby cię tobie przywrócić.

Będziesz miłował zatem Pana, Boga swego, „całym swoim sercem”. ‘Całym’: nie możesz zachować dla siebie żadnej cząstki siebie. On pragnie ofiary z ciebie całego. Odkupił cię sam od wszystkiego, w całości, aby cię posiadać całego. Będziesz miłował zatem Pana, Boga swego, całym swoim sercem. Nie zachowuj dla siebie, jak Ananiasz i Safira, części twojej osoby, ponieważ mógłbyś zginąć jak oni (Dz 5,1nn). Kochaj więc całkowicie, a nie częściowo. Bo Bóg nie ma części, jest cały i wszędzie. Nie chce podziału twojej istoty, skoro On sam jest cały w swoim Bycie. Jeśli rezerwujesz Mu część siebie, to należysz do siebie, a nie do Niego.

Chcesz zatem wszystko posiadać? Daj Mu to, czym jesteś, a On ci da to, czym jest. Niczego już nie będziesz miał od siebie, ale będziesz miał Jego całego i siebie w całości.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code