III Tydzień Wielkiego Postu,rok A2

czwartek

Spread the love

27 marzec, 2014

Jr 7,23-28
To mówi Pan: Dałem im przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do was wszystkich moich sług, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich: To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust.

Ps 95,1-2.6-9
R: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

Ewangelia: Łk 11,14-23
Jezus wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Jan Eudes, Królestwo Jezusa, 3,4

Powinniśmy kontynuować i wypełniać w nas stany i tajemnice Jezusa i modlić się często do Niego, aby je dokonał i wypełnił w nas i w całym swoim Kościele. Ponieważ tajemnice Jezusa nie są jeszcze w ich całkowitej doskonałości i dopełnieniu. Chociaż są doskonałe i dokonane w osobie Jezusa, nie są jednak jeszcze dokonane i doskonałe w nas, którzy jesteśmy Jego członkami, ani w Jego Kościele, który jest Jego mistycznym ciałem (Ef 5,30). Ponieważ Syn Boży ma zamiar… dokonać jakby rozszerzenia i kontynuacji swoich tajemnic w nas i w całym swoim Kościele…; pragnie je w nas wypełnić. To dlatego święty Paweł mówi, że Jezus Chrystus wypełnia się w swoim Kościele i że wszyscy dążymy do Jego doskonałości i miary wielkości według Jego pełni (Ef 4,13)… I dalej mówi, że w swoim ciele dopełnia Mękę Jezusa Chrystusa (Kol 1,24)…

Syn Boży ma zamiar dopełnić w nas tajemnicę swojego wcielenia, narodzin, ukrytego życia, kształtując się w nas i biorąc początek w naszych duszach, przez święte sakramenty chrztu i boskiej Eucharystii, obdarzając nas życiem duchowym i wewnętrznym, które jest ukryte z Nim w Bogu. Ma zamiar udoskonalić w nas tajemnicę Jego Męki, śmierci i zmartwychwstania, sprawiając, że cierpimy, umieramy i zmartwychwstajemy razem z Nim i w Nim. Ma zamiar wypełnić w nas stan swojego chwalebnego i nieśmiertelnego życia, jakie posiada w niebie, sprawiając, że będziemy żyli z Nim i w Nim w niebie, życiem chwalebnym i nieśmiertelnym…

W ten sposób tajemnice Jezusa nie wypełnią się aż do końca czasu, który określił na dokonanie swoich tajemnic w nas i w swoim Kościele, to znaczy, aż do końca świata.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code