Ostatnio przeczytane

Żywe Słowa

Spread the love

Żywe Słowa

Pismo Święte, psychologia i komunikacja międzyosobowa

Ferder Fran FSPA

Czy doznałeś kiedyś uczucia osamotnienia? Czy miałeś wrażenie, że nie potrafisz porozumieć się z innymi? Czy czułeś, że Twoje słowa pozostają nie usłyszane?

Żywe słowa to książka adresowana do tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat własnych emocji, a przez to poprawić relacje z innymi ludźmi. Napisana w przystępny i bezpośredni sposób z pewnością ułatwi rozpoznawanie, nazywanie i akceptowanie stanów emocjonalnych, pokaże, jak komunikować innym negatywne uczucia, nie niszcząc bliskości między osobami.

Zawarty w książce opis komunikacji międzyosobowej oparty został na wnikliwej analizie tekstu Pisma Świętego i wynikach współczesnych badań nad ludzką psychiką. Połączenie to pozwala dostrzec, że psychologia może mieć – obok naukowego – również aspekt duchowy. Umożliwia ono też spojrzenie na Pismo Święte przez pryzmat współczesnej wiedzy psychologicznej i dostrzeżenie jego ciągłej aktualności, także w tym względzie.

Stron: 272; Cena: 27,50

Zajrzyj do Księgarni Internetowej WAM

Recenzję napisał:

Ks. prof. Tomasz Jelonek

biblista

Żyjemy we wspólnocie ludzkiej, która nie jest stadem osobników, ale zetknięciem się osób, obdarzonych swoistym wnętrzem, które ukierunkowane jest na własny rozwój, ale również na otwarcie się w stosunku do innych jednostek tej wspólnoty. Tym, co przede wszystkim konstytuuje wspólnotę ludzi jest ich komunikacja międzyosobowa, więc słowo, które wyraża postawę mówiącego i skierowane jest ku drugiemu, którego nie powinno ranić, oskarżać lub poniżać, ale podnosić, szukać wzajemnego zrozumienia i obejmować miłością. Jak ukształtować siebie samego, jak spotykać się z drugimi, oto stałe dylematy ludzi, dylematy, które w obecnym zglobalizowanym świecie stają się coraz bardziej trudne do rozwiązania.

W tej sytuacji jedni uciekają się do psychologii, a więc nauki, która jednak może sprzymierzyć się z magią i szarlatanizmem na swoją zgubę i na nieszczęście człowieka. Inni szukają rozwiązania w religii, która bardzo często przychodzi do nich w formie fundamentalizmu religijnego, który bazując na niezaspokojonych potrzebach człowieka dąży do jego zniewolenia i uczynienia niewolnikiem guru. Pomiędzy zwolennikami tak pojętej psychologii i agitatorami ruchów religijnych trwa spór, a raczej wzajemne wyrywanie sobie zdezorientowanych ludzi. Jedni w swoim zagubieniu szukają pomocy w psychologii, odrzucają przydatność religii, drudzy gardzą psychologią, zakładając, że Pan wszystkiego w ich życiu dokona.

Wobec dwu skrajności, w obliczu rzeczywistych i bolesnych ludzkich trudności, Fran Ferder pragnie wskazać drogę pośrednią, na której w harmonijny sposób łączy się głębokie i właściwe pojęcie religii objawionej na kartach Pisma Świętego z gruntowną znajomością psychologii nie zabarwionej wspomnianymi wyżej naleciałościami. Ferder jest osobą konsekrowaną i przynależy do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Nieustającej Adoracji. Ma ona odpowiednie przygotowanie do zabierania głosu w omawianej sprawie, gdyż uzyskała stopień doktora psychologii klinicznej na Uniwersytecie Loyola w Chicago oraz jest doktorem teologii pastoralnej po Instytucie Teologicznym św. Tomasza z Akwinu.

W swojej książce, spolszczonej i wydanej przez Wydawnictwo WAM, przedstawia niezwykle ważne problemy komunikacji międzyludzkiej, wychodząc od mocno osadzonej w badaniu teologicznym, a równocześnie podanej w sposób bardzo przystępny, analizy tekstów biblijnych i naświetlając rozważane problemy od strony psychologicznej, dysponując nie tylko gruntowną wiedzą, ale także umiejętnością przejrzystego jej komunikowania także za pomocą graficznych przedstawień.

Każdy rozdział zatytułowany jest najpierw zwrotem biblijnym, a następnie ukazane jest w podtytule jego zagadnienie z dziedziny psychologii. Zastosowany zwrot biblijny w konkretnym rozdziale jest wyjaśniony na tle swego bezpośredniego i dalszego kontekstu, a w dalszym ciągu rozwinięta jest refleksja psychologiczna. W ten sposób ujęte są takie zagadnienia, jak:

Na początku: Biblijny fundament ludzkiej komunikacji.

Wzruszył się w duchu: Wyrażanie uczuć w relacjach międzyosobowych.

Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce: Gniew i jego wyrażanie.

Jeśli będziecie trwać w nauce mojej: Słowa w relacjach międzyosobowych.

O czym rozprawialiście w drodze: Konflikt w relacjach międzyosobowych.

Ogołocił samego siebie: Samoakceptacja i samoujawnienie.

Te i pozostałe rozdziały czyta się z całą przyjemnością, ubogacają bowiem, otwierają nowe horyzonty poznawcze, prowadzą bardzo pewną i na naukowych podstawach opartą drogą, a równocześnie nie są przeładowane zbędnym pokazywaniem swojej erudycji. Są więc mimo całej powagi omawianej problematyki i rzetelności warsztatu naukowego, przeznaczone dla każdego Czytelnika i każdy z tej lektury z pewnością wyniesie wielką korzyść dla siebie.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code