Ostatnio przeczytane

Rozeznawanie duchowe

Spread the love

ROZEZNAWANIE DUCHOWE

Jurado Manuel Ruiz SJ

Rozeznawanie duchowe stało się dziś bardzo popularne, łatwo więc o uproszczenia. Uchronić przed nimi może solidna i wszechstronna refleksja teologiczna. Dzieło M. Ruiza Jurado spełnia te wymagania. Opiera się na danych z Pisma Świętego i całej duchowej tradycji chrześcijańskiej, uwzględniając przy tym ustalenia filozofii i psychologii. Systematycznie przedstawia różne obszary rozeznawania: znaki czasu, charyzmaty, nauki, zjawiska nadzwyczajne, proroctwa, doświadczenia wewnętrzne. Książka niezwykle pożyteczna w kierownictwie duchowym.

s. 334, cena 49 zł

Zajrzyj do Internetowej Księgarni Wydawnictwa WAM

Recenzję napisał:

Ks. prof. Tomasz Jelonek

Dzisiaj mówi się wiele o konieczności rozeznawania w życiu chrześcijańskim, w życiu duchowym, w apostolacie, w Kościele. Zakłada to ,że rozeznawanie obejmuje także wyższe wartości, duchowe, nadprzyrodzone. Lecz na jakich fundamentach teologicznych się opieramy? Czy istnieje wystarczająco rozwinięta teologia, jeśli chodzi o ten przedmiot rozeznawania? W Biblii wiele znajdziemy na ten temat. Również w Tradycji kościelnej, chociaż nie w formie metodycznych traktatów, z szeroka i głęboką refleksją nad danymi o fundamentalnym znaczeniu. W ten sposób autor rozważanej pozycji wprowadza nas w jej tematykę, przechodząc pobieżnie świadectwa Tradycji, w których podjęta problematyka była bardziej lub mniej wyraźnie podejmowana.

Zadaniem, jakie praca ta podejmuje, jest danie szerszych i głębszych podstaw badanemu tematowi, dlatego mówi się o rozeznawaniu duchowym, a nie o rozeznawaniu duchów. Następnie chodzi o wyznaczenie właściwego miejsca teologicznej refleksji nad Słowem Bożym i usystematyzowanie w sposób bardziej odpowiedni różnych rodzajów rozpoznawania.

Pierwsza zatem część rozważań poświęcona została teologicznym fundamentom rozeznawania. Punktem wyjścia jest Pismo Święte, natomiast nie wiele jest źródeł w oficjalnym nauczaniu Kościoła. Refleksja teologiczna podejmuje analizę przedmiotu , podmiotu i czynności rozeznawania. W tej dziedzinie posługiwać się będzie autor także ustaleniami filozofii i psychologii, w szczególności w rozdziałach poświęconych problemowi złudzeń i wpływu podświadomości.

Zbudowanie więc głębszych podstaw teologicznych rozważanego zagadnienia wymaga uwzględnienia wielu aspektów i ich harmonijnego zespolenia w odpowiedniej syntezie .Dopiero potem można przejść do śledzenia problematyki historycznej, jak w ciągu wieków ujmowano różne sposoby rozeznawania duchowego. To badanie w drugiej części książki prowadzi do zauważania bogactwa nauczania i okoliczności, w jakiej to nauczanie się formułowało.

Ta część o charakterze historycznym, dość szeroko rozbudowana i uwzględniająca wiele zjawisk i poglądów od starożytności do czasów współczesnych, prowadzi do podjęcia tematów najnowszych i prześledzenia tych tematów w ich aktualnych okolicznościach. To stanowi główny punkt rozważań i zajmuje w książce najwięcej miejsca. Trzecia zatem część książki została zatytułowana Rozeznawanie stosowane i obejmuje szereg problemów, które jedynie możemy tu wymienić. Są to: znaki czasów, rozeznawania grup i ruchów kościelnych, rozeznawanie duchowe “wspólnotowe” czy “wspólne”, rozeznawanie zjawisk charyzmatycznych, rozeznawanie prawdziwego zmysłu kościelnego, rozeznawanie natchnień i poruszeń wewnętrznych, rozeznawanie duchów i wybór, rozeznawanie powołania i rozeznawanie w kierownictwie duchowym.

Widzimy z tego zaledwie przeglądu tematów, jak rozległa dziedzina życia duchowego została ujęta tu w kategoriach rozeznawania, które w poprzednich rozdziałach otrzymało solidny fundament teologiczny. Jest to zatem podręcznik nie tyle do jednorazowego przestudiowania, ale w pewnym stopniu vademecum, z którego można korzystać w konkretnych potrzebach i sytuacjach praktycznych.

Na końcu całej drogi autor analizuje jeszcze w epilogu zagadnienie doświadczenia Boga, ku któremu rozeznawanie w ostateczności powinno prowadzić. Tę dość obszerną, ale solidnie opracowaną monografię o wyraźnie praktycznych zastosowaniach, opartych na głębokiej refleksji teologicznej, warto mieć pod ręką jako skuteczna pomoc w wielu praktycznych sytuacjach.

Recenzję napisał:

Ks. prof. Andrzej Zwoliński

W GĄSZCZU PYTAŃ

Chyba najczęściej zadawane pytanie brzmi; “co to jest?” Formułują je wobec rodziców, nauczycieli i opiekunów, spotykając jakąkolwiek nowa rzecz, zwierzę, czy człowieka. Wbrew pozorom pozostaje ono przez całe życie najtrudniejszym i niezwykle ważnym pytaniem o istotę propozycji, idei i przekonań ludzi, których spotykamy. Niezwykle trudno na nie odpowiedzieć, a nie ma przed nimi ucieczki. Błędna odpowiedź może kosztować człowieka niekiedy wiele lat zmarnowanego – na błądzeniu – czasu, od którego trudno się uwolnić. Brak umiejętności rozeznawania duchowego skazuje człowieka na niepewność w stawianiu kroków na drodze życia. Wychowawcy, rodzice, pedagodzy, ojcowie duchowni starają się w miarę swych możliwości pomóc wszystkim niepewnym i pytającym. Sami też wielokrotnie są zakłopotani trudnością sformułowania właściwej rady.

W książce o. M. R. Jurado SJ wszyscy otrzymujemy niezwykle cenną pomoc – pierwszą w języku polskim tak obszerną i wszechstronnie omawiającą zagadnienie rozeznania duchowego. Poza omówieniem ogólnych zagadnień związanych z rozeznawaniem duchowym (terminy, pojęcia, warunki rozeznawania, złudzenia, rola podświadomości i biblijna refleksja nad tematem), autor omawia wybrane, najciekawsze metody rozeznawania w dziejach duchowości chrześcijańskiej. Najciekawszą część publikacji stanowi jej najobszerniejsza część, pt. “Rozeznawanie stosowane” (s. 165-300). W sposób przystępny, lecz nie upraszczając zagadnienia, omówione zostały podstawowe praktyczne zastosowania rozeznawania duchowego. Znaki czasów, rozeznanie grup i ruchów kościelnych, zjawiska charyzmatyczna, natchnienia i poruszania wewnętrzne, dokonywane wybory, własne powoływanie, kierownictwo duchowe – to najważniejsze obszary praktycznego zastosowania omówionych wcześniej zagadnień.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code