Bieda i nietolerancja

[play=debata_3_Tarkowska.mp3] Ubóstwo, podobnie jak bogactwo, zawsze było i nadal jest poddawane wartościowaniu. W społeczeństwach tradycyjnych zaliczane do sfery sacrum, było Zobacz więcej