Nie leczenie, lecz tolerancja

[play=debata_9_izdebski.mp3] W podręczniku diagnostycznym Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z roku 1994 homoseksualizm został skreślony z listy zaburzeń i uznany za normalną Zobacz więcej