Czy pozwalamy Ojcu począć w nas Syna?

W dzisiejszej Ewangelii Zwiastowania Maryja wypowiada swoje pokorne i zdecydowane Tak”: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa! i Jej zgoda jest momentem poczęcia Jezusa. Wiemy, że w każdy i każdej z nas Ojciec rodzi swojego Syna, bo to w istocie oznacza bycie stworzonym „na obraz i podobieństwo Boże”.

 Festiwal Przystanek Woodstock przyciągający rzesze wolontariuszy WOŚP, jak i pozostałych widzów już się zakończył (4 sierpnia) . Choć to coroczne Zobacz więcej

 Tworzenie planów, spełnienie  marzeń należą do charakterystycznych działań człowieka. Czasami jesteśmy tak zajęci realizacją własnych zamierzeń, że nie zważamy na Zobacz więcej