EWANGELIARZ  NIEDZIELNY   Druga Niedziela Adwentu Iz 40,1-5.9-11 Ps 85 2 P 3,8-14 Mk 1,1-8   Głos wołającego na pustyni: Zobacz więcej