Zwykle mylimy nadzieję ze spontaniczną wolą przetrwania i przedłużania gatunku. „Nadzieja” brzmi lepiej niż instynkt przetrwania. Bezkrytyczna „nadzieja” jest bezrefleksyjną Zobacz więcej

Żyjemy w czasie bez nadziei. Nie wierzymy, że w przyszłości wyłoni się sprawiedliwszy świat i lepszy człowiek. Upadły świeckie mesjanizmy Zobacz więcej