VII tydzień Okresu Zwykłego, rok A2

piątek

Spread the love

28 lutego 2014

Jk 5,9-12
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze «tak» niech będzie «tak», a «nie» niech będzie «nie», abyście nie popadli pod sąd.

Ps 103 (102)
R: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.

Ewangelia: Mk 9, 41-50
Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Bł. Jan Paweł II, Audiencja generalna z 02.04.1980

Ze względu na to, że Słowo Boże stało się ciałem, ciało weszło, powiedziałbym, przez wielkie wrota do teologii… Wcielenie i wynikające z tego odkupienie stało się ostatecznym źródłem sakramentalności małżeństwa… Wielu ludzi i chrześcijan szuka w małżeństwie wypełnienia swojego powołania; liczni są ci, którzy pragną znaleźć w nim drogę zbawienia i świętości.

Dla nich odpowiedź Chrystusa, udzielona faryzeuszom, obrońcom Starego Testamentu, jest szczególnie ważna… Bowiem na drodze tego powołania jakże niezbędna jest pogłębiona świadomość znaczenia ciała w jego męskości i kobiecości! Jak bardzo jest konieczna dogłębna świadomość małżeńskiego znaczenia ciała, jego znaczenia prokreacyjnego – biorąc pod uwagę, że wszystko, co kształtuje zawartość życia małżonków powinno nieustannie znajdować swoje pełne i osobiste znaczenie we wspólnym życiu, w zachowaniu, w uczuciach. To staje się tym bardziej niezbędne na tle cywilizacji, która pozostaje pod naciskiem pewnego sposobu myślenia i oceniania materialistycznego i utylitarnego…

Jak znaczące jest to, że Chrystus, w odpowiedzi na wszystkie te pytania, nakazuje człowiekowi powrócić… na próg swojej historii teologicznej. Nakazuje mu stanąć na granicy między niewinnością, tym pierwotnym szczęściem, a dziedzictwem pierwszego upadku. Czy nie chce przez to powiedzieć…, że droga, którą prowadzi człowieka, kobietę lub mężczyznę, w sakramencie małżeństwa, to znaczy droga odkupienia ciała, powinna polegać na odzyskaniu tej godności, w której dokonuje się jednocześnie prawdziwe znaczenie ciała ludzkiego, jego znaczenie osobiste i znaczenie „komunii”?

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code