VIII tydzień Okresu Zwykłego

poniedziałek

Spread the love

27 maja 2013

Syr 17, 24-29
Tym, którzy się nawracają, Bóg daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości. Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem Jego, umniejsz zgorszenie. Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej występek w wielkiej nienawiści. Któż w krainie zmarłych wielbić będzie Najwyższego, zamiast żyjących, którzy mogą oddawać Mu chwałę? Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia, żyjący i zdrowy wychwala Pana. Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają

Ps 32 (31), 1-2. 5. 6. 7
R: Cieszcie się w Panu, wszyscy sprawiedliwi

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję moją nieprawość Panu»,
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wiemy,
gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody,
fale go nie dosięgną.

Ty jesteś moją ucieczką,
wyrwiesz mnie z ucisku,
otoczysz mnie radością
z mego ocalenia.

EWANGELIA: Mk 10, 17-27
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego». Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić?»
Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Klemens Aleksandryjski, Homilia „Jaki bogacz może być zbawiony?”

Nie znać Boga, to umrzeć, znać Go, żyć w Nim, kochać Go, starać się upodobnić do Niego – oto jedyne życie. Jeśli pragniecie życia wiecznego…, szukajcie wpierw poznania Bog, nawet jeśli „Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11,27). Następnie poznajcie wielkość Odupiciela i Jego nieocenioną łaskę. Apostoł Jan mówi: „Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (1,17)… Gdyby Prawo Mojżeszowe mogło nam dać życie wieczne, dlaczego nasz Zbawiciel miałby przychodzić na świat i cierpiałby za nas od swoich narodzin aż do śmierci, doświadczając wszystkich etapów życia ludzkiego? Dlaczego młodzieniec, który wiernie wypełniał przykazania Prawa od swojej młodości, rzuciłby się do stóp kogoś innego, aby prosić o nieśmiertelność?

Ten młodzieniec zachowywał całe Prawo, przywiązał się do niego od swojej młodości… Ale dobrze czuje, że jeśli nawet niczego nie brakuje cnocie To dlatego przychodzi prosić o nie Tego, który może je dać; jest pewien, że dobrze wypełnia Prawo, jednakże błaga Syna Bożego… Cumy Prawa źle broniły go przed chybotaniem, niespokojny opuszcza to niebezpieczne kotwicowisko i przybywa zarzucić kotwicę w porcie Zbawiciela.

Jezus nie zarzuca mu niedociągnięć w wypełnianiu Prawa ale kocha go, wzruszony tą pilnością dobrego ucznia. Jednakże uważa go jeszcze za niedoskonałego…: jest dobrym robotnikiem Prawa, ale leniwym do życia wiecznego. Święte Prawo jest jak wychowawca, który prowadzi do doskonałych przykazań Jezusa (Ga 3,24) i do Jego łaski. Jezus jest „kresem Prawa, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy” (Rz 10,4).

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code