XXI Tydzień Okresu Zwykłego, rok C2

poniedziałek

Spread the love

22 sierpnia, 2016

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

Iz 9, 1-3
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo jak w dniu porażki Madianitów złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju». Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Ps 113 (112), 1-2
R: Niech imię Pana będzie pochwalone.
lub Alleluja

Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione
teraz i na wieki.

Od wschodu aż do zachodu słońca
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg,
co ma siedzibę w górze,
co w dół spogląda
na niebo i ziemię?

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

Ewangelia: Łk 1, 26-38
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Katarzyna Genueńska, Wolna wola

Bóg zachęca człowieka do powstania z grzechu… Im prędzej człowiek rozpoznaje swoją biedę tym szybciej korzy się i zawierza Bogu, uznając, że to do Boga należy dokonać dzieła nawrócenia w nim. Staje się tego powoli świadomy przez nieustanne natchnienia, które Bóg mu posyła, a widząc dzieło i dobro, jakie z niego wypływa, msówi sam sobie: „Wydaje się naprawdę, że Bóg nie zajmuje się niczym innym jak mną. Jak słodkie i pełne miłości są dzieła Pańskie dla nas!”…

Już w tym życiu, służyć Bogu to tak naprawdę królować. Kiedy Bóg uwalnia człowieka od grzechu, który czynił z niego niewolnika, uwalnia go jednocześnie z wszelkiego poddaństwa i utwierdza go w prawdziwej wolności. Inaczej człowiek przechodzi zawsze od jednego pragnienia do drugiego, niegdy nie znajdując ukojenia; im więcej posiada, tym więcej chciałby mieć; szukając swojej satysfakcji nigdy się nie zadowala. Ponieważ ktokolwiek ma jakieś pragnienie, ten jest w jego posiadaniu; sprzedał się rzeczy, którą kocha; szukając swojej swojej wolności, podążając za swoimi pragnieniami obrażającymi Boga, staje się niewolnikiem bez końca.

Zważ zatem siłę i moc naszej wolnej woli, która zawiera w sobie dwie tak przeciwne sobie rzeczy: życie lub śmierć wieczną. Wolna wola nie może być zniewalana przez żadne stworzenie jeśli tego nie pragnie. To dlatego, ile tylko w twojej mocy, zastanów się i strzeż się tego, co robisz.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code