I Tydzień Wielkiego Postu,rok C2

sobota

Spread the love

20 lutego 2016

Pwt 26,16-19
Mojżesz powiedział do ludu: Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność, jak ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie polecenia. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedział.

Ps 119,1-2.4-5.7-8
R: Błogosławieni słuchający Pana

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia
i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania,
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały me drogi
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Będę Cię wysławiał prawym sercem,
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków
Przestrzegać będę Twoich ustaw,
abyś mnie nigdy nie opuścił

Ewangelia: Mt 5,43-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Efrem Syryjczyk, Homilie ascetyczne, 2

Nie ma zmian, ani zamiarów wcześniejszych lub późniejszych u Stworzyciela : nie ma ani nienawiści, ani urazy w Jego naturze, miejsca większego lub mniejszego w Jego miłości, „przed” lub „po” w Jego poznaniu. Bo jeśli wszyscy wierzą, że stworzenie zaczęło istnieć jako konsekwencja dobroci i miłości Stworzyciela to my wiemy, że ten pierwszy powód nie zmniejsza się ani nie zmienia się w Stworzycielu, pomimo nieuporządkowanego rozwoju Jego stworzenia.

Byłob wstrętne, a nawet bluźniercze twierdzenie, że nienawiść i uraza istnieją u Boga – nawet wobec demonów – albo wyobrażanie sobie jakiejś innej słabości lub żądz. Wręcz przeciwnie, Bóg zawsze postępuje z nami takimi sposobami, które uważa dla nas korzystne, choćby były dla nas przyczyną cierpienia lub ulgi, radości lub smutku, niepozorne lub chwalebne. Wszystkie zaś kierują się w stronę tych samych dóbr wiecznych.

za: www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code