III Tydzień Wielkiego Postu,rok B1

czwartek

12 marca 2015

Jr 7, 23-28
To mówi Pan: „Dałem im przykazanie: «Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło». Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem wam wszystkie moje sługi, proroków, bezustannie, lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich: «To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust»”.

Ps 95, 1-2. 6-9
R: Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

Ewangelia: Łk 11, 14-23
Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Cyprian, O jedności Kościoła

Nikt nie może uważać Boga za Ojca, jeśli nie uznaje Kościoła za matkę… Pan nas ostrzega, mówiąc: „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”. Kto niszczy pokój i zgodę Chrystusa, działa wbrew Chrystusowi; kto gromadzi poza Kościołem, rozprasza Kościół Chrystusowy.

Pan mówi: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30). Jest jeszcze napisane o Ojcu, Synu i Duchu Świętym: „Ci Trzej są jednością” (1J 5,7). Od tej chwili, kto uwierzy, że jedność, która pochodzi z tej boskiej harmonii i związana jest z niebiańską tajemnicą, mogłaby być podzielona w Kościele… z powodu konfliktów woli? Ktokolwiek nie zachowuje tej jedności, nie zachowuje prawa Bożego, ani wiary w Ojca i Syna. Nie strzeże ani życia ani zbawienia.

Ten sakrament jedności, ta więź zgody w nierozerwalnej spójności ukazana nam jest w Ewangelii na przykładzie tuniki Pana. Nie może być ona podzielona czy podarta, ale ciągnie się o nią losy, by wiedzieć, kto ubierze się w Chrystusa (J 19,24)… Jest symbolem jedności, która pochodzi z wysoka.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code