III Tydzień Adwentu, rok A1

piątek

Spread the love

16 grudnia 2016

Iz 56, 1-3a
Tak mówi Pan:
«Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: „Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu!” Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów». Tak mówi Pan Bóg, który gromadzi wygnańców Izraela: «Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni».

Ps 61 (66) 2-3
R: Niech Ciebie, Boże, sławią wszystkie ludy

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.

Ziemia wydała swój owoc;
Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił.
Niechaj nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

Ewangelia: J 5, 33-36
Jezus powiedział do Żydów: «Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście na krótki czas radować się jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał».


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Zofia Jaros Bóg spełnionych obietnic
To Chrystus, pochodzący z pokolenia Judy, z rodu Dawida, wskazany został Janowi jako lew, który będzie władał cała ziemią. Te słowa są naszą nadzieją, są oczekiwaniem dóbr eschatologicznych, kiedyś zarezerwowaną tylko dla Izraela, przez przyjście Chrystusa na świat, przez Jego śmierć za grzechy całej ludzkości, nadzieją dostępną dla wszystkich, którzy w Chrystusie widzą swoje zbawienie. Nadzieją, że Bóg interweniuje i dalej interweniował będzie w dzieje ludzkości, że pozwoli osiągnąć cele, po ludzku uważane za niemożliwe. Nadzieją opartą na Bogu, na Jego miłości, na Jego prawdzie i na Jego wierności w dotrzymywaniu obietnic. A ta zawieść nie może…Więcej…

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code