XXXI Niedziela Zwykła

poniedziałek

Spread the love

3 listopada, 2014

Flp 2,1-4
Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli – jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!

Ps 131,1.2-3
R: Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie

Panie, moje serce się nie pyszni
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie
ani o to, co przerasta moje siły.

Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę.
Jak dziecko na łonie swej matki,
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu,
teraz i na wieki.

Ewangelia: Łk 14,12-14
Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił:
Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Grzegorz z Nazjanzu, O miłości do ubogich, 4-6; PG 35, 863

Pierwsze z przykazań i największe, podwalina Prawa i proroków (Mt 22,40) to miłość. któraj, zdaje mi się, daje o sobie największe świadectwo w miłości ubogich, w czułości i współczuciu dla bliźniego. Nic nie zaszczyca Boga bardziej niż miłosierdzie, bo to jest tak do Niego podobne. „Przed Tobą kroczą miłosierdzie i prawda” (Ps 89,15) i woli miłosierdzie od sądu (Oz 6,6). Nic bardziej od życzliwości nie przyciąga życzliwości Przyjaciela ludzi (Mdr 1,6), Jego nagroda jest sprawiedliwa, On waży i mierzy miłosierdzie.

Trzeba otworzyć nasze serca na tych wszystkich ubogich i na wszystkich nieszczęśników, jakie by nie były ich cierpienia. Takie jest znaczenie przykazania, które nakazuje nam: „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą” (Rz 12,15). My także jesteśmy ludźmi, czy nie należy być życzliwym wobec naszych bliźnich?

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code