XVIII tydzień Okresu Zwykłego

wtorek

Spread the love

5 sierpnia, 2014

Jr 30,1-2.12-15.18-22
Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza: To mówi Pan, Bóg Izraela: Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie. To bowiem mówi Pan: Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt się nie troszczy o twoją sprawę, nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić. Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie, nie szukają już ciebie, gdyż dotknąłem ciebie, tak jak się rani wroga, surową karą. Przez wielką twą nieprawość pomnożyły się twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany, że ból twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką twoją nieprawość i liczne twoje grzechy to ci uczyniłem. To mówi Pan: Oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich, i nie zmaleje ich liczba, przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej i jego zgromadzenie powstanie wobec Mnie; ukarzę natomiast wszystkich jego ciemięzców. A jego władca będzie spośród niego, panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do Siebie, tak że się zbliży do Mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę zbliżyć się do Mnie? – wyrocznia Pana. Wy będziecie moim narodem, a Ja będę waszym Bogiem.

Ps 102,16-23.29
R: Lud wyzwolony niech wychwala Pana

Poganie będą się bali imienia Pana,
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.
Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie,
przychyli się ku modlitwie opuszczonych
i nie odrzuci ich modłów.

Należy to spisać dla przyszłych pokoleń,
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,
aby usłyszeć jęki uwięzionych,
aby skazanych na śmierć uwolnić.

Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą,
a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności.
By imię Pana głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem,
kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu.

Ewangelia: Mt 15, 1-2, 10-14
Do Jezusa przyszli z Jerozolimy faryzeusze i uczeni w Piśmie z zapytaniem: “Dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem”. Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: “Słuchajcie i chciejcie zrozumieć: Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym”. Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: “Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie”. On zaś odrzekł: “Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadają”.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Jan Szkot Eriugena, Homilia do prologu do Ewangelii św. Jana, 11

Święty teologu [święty Janie], najpierw nazwałeś Syna Bożego „Słowem” Bożym; a następnie „życiem” i „światłem” (1,1.4). Słusznie zmieniłeś Jego imiona, abyśmy mogli pojąć różne znaczenia. Nazwałeś Go „Słowem”, ponieważ przez Niego Ojciec wszystko powiedział, a kiedy przemówił, wszystko powstało (Ps 33,9). Nazwałeś Go „światłem i życiem”, ponieważ Syn jest także światłem i życiem wszelkich rzeczy, którze przez Niego zostały stworzone. Co On takiego oświeca? Nic innego, jak siebie samego i swego Ojca…: oświeca siebie, daje się poznać światu, objawia się tym, którzy Go nie znali. To światło poznania Boga opuściło świat, kiedy człowiek porzucił Boga.

Wiekuista światłość objawia się światu na dwa sposoby: przez Pismo i przez stworzenie (Ps 18; Rz 1,20). Poznanie Bog odnawia się w nas jedynie przez teksty świętego Pisma i widok stworzenia. Czytajcie słowa Boże i przyjmijcie do swojego serca ich znaczenie: dzięki temu nauczycie się poznawać Słowo. Zmysłami cielesnymi postrzegajcie cudowne formy rzeczy dostępnych naszym zmysłom, a rozpoznacie w nich Boga – Słowo. We wszystkich rzeczach prawda objawi wam jedynie samo Słowo, przez które wszystko się stało (J 1,3); poza Nim niczego nie możecie kontemplować, ponieważ On sam jest wszystkim. On jest we wszystkim, co istnieje, cokolwiek by to było.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code