XXI Niedziela Zwykła

czwartek

Spread the love

30 sierpnia, 2012

1 Kor 1,1-9
Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego /Pana/. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Ps 145,2-7
R: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twoje cuda.

Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych
i głoszą Twoją wielkość.
Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i cieszą się Twą sprawiedliwością.

Ewangelia: Mt 24,42-51
Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Kolumban Młodszy, Pouczenia duchowe, nr 12,2

Szczęśliwi i godni zazdrości są „owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie” (Łk 12,37). Błogosławiona czujność, która pozwala im spotkać Boga, Stworzyciela wszechświata, którego majestat napełnia wszelką rzecz i wszystko przewyższa.

I dla mnie, Jego sługi, pomimo mojej niegodności Bóg pragnie przebudzenia z snu apatii. Niech rozpali we mnie ogień boskiej miłości, niech płomień Jego miłości wzniesie się wyżej niż gwiazdy; niech płonie we mnie pragnienie odpowiedzi na Jego nieskończoną czułość. Ach, gdyby było mi dane trzymanie przez całą noc zapalonej i rozżarzonej lampy w świątyni Pana! Gdyby mogła ona oświecić wszystkich, którzy wchodzą do domu mego Boga! (por. Mt 5,15). Panie, obdarz mnie tą miłością, która broni się przed rozprzężeniem, abym umiał zawsze zachować moją lampę zapaloną, nie pozwalając jej zgasnąć; niech we mnie będzie ona ogniem, a dla bliźniego światłem.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code