IV Niedziela Wielkanocna

Czwartek IV tygodnia Okresu Wielkanocy

3 maja 2012

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów – i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna – mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca.

Ps: Jdt 13,18-20
R: Tyś wielką chlubą naszego narodu

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi.
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg,
Stwórca nieba i ziemi.

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi,
abyś była wywyższona na wieki.

Kol 1,12-16
Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

Ewangelia: J 19,25-27
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Jan Chryzostom, Kazanie o Krzyżu na Wielki Piątek, 2

Widzisz to wspaniałe zwycięstwo? Widzisz ten sukces Krzyża? Czy teraz opowiem ci coś wspanialszego? Przypatrz się, w jaki sposób dokonało się to zwyciestwo, a będziesz jeszcze bardziej zdumiony. Co pozwoliło demonowi zwyciężyć? Chrystus użył jego własnej broni, aby go zdominować. Posłuchaj jak było. Dziewica, drewno i śmierć – oto symbole porażki; Dziewica to Ewa, bo nie złączyła się z mężczyzną; drewno to drzewo, a śmierć to kara poniesiona przez Adama. Ale o to te symbole porażki stają się symbolami zwycięstwa. Zamiast Ewy – Maryja, zamiast drzewa poznania dobrego i złego – drzewo Krzyża, zamiast śmierci Adama – śmierć Chrystusa.

Widzisz, jak demon został pokonany przez to, co mu dało zwycięstwo? Drzewem zwyciężył Adama; krzyżem Chrystus zatryumfował nad demonem. Drzewo słało do piekła, Krzyż z niego uwolnił. A poza tym drzewo służyło, aby zasłonić nagość człowieka, podczas gdy Krzyż wywyższył człowieka nagiego, lecz zwycięskiego.

Oto cud , który nam sprawił Krzyż. Krzyż to trofeum wzniesone przeciw demonowi, miecz wyciągnięty przeciwko grzechowi, miecz, którym Chrystus przebił węża. Krzyż to wola Ojca, chwała jedynego Syna, radość Ducha Świętego, splendor aniołów, duma Świętego Pawła, szaniec wybranych, światło całego świata.

za www.ewangelia.org


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code