Kochać błądzących

[play=debata_4_Dragula.mp3] Tolerancja wobec ateistów jest zgodą nie tylko na to, by ateista miał prawo do wyrażania swojej niewiary, ale także Zobacz więcej