Wsiadając do samolotu, zakładamy, że dobrze lata. Idąc do lekarza, zakładamy, że jest mądry, a co najmniej dobrze nas wyleczy. Zobacz więcej