Jubileuszowy V Konkurs Jednego Wiersza

      V  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  JEDNEGO  WIERSZA

    O  PUCHAR  WYDAWNICTWA  ŚW.  MACIEJA  APOSTOŁA
 
REGULAMIN
 
1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macie­ja Apostoła z siedzibą w  Lublińcu.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.
3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór­ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.
4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej lub patriotycznej własnego autorstwa, napisany w języ­ku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literac­kich i niedrukowany w czasopismach i publikacjach książkowych.
5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza w pliku Word lub pdf, w terminie do 4 kwietnia 2015 r. na adres:
                   wydawnictwomacieja@gmail.com
6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:
imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.
7. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku , Drogi Krzyżowej, itp.                                                                                                       
8. O podziale nagród zdecyduje jury konkursu powołane przez organizatora konkursu.         
9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawero­wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem oraz dany­mi konkursowymi.
10. Istnieje możliwość rezygnacji z Pucharu na rzecz rów­noważnika pieniężnego w wysokości minimum 300 zł.                                      
11. Poza nagrodą główną nie przewiduje się przyznania innych nagród.                                                                                                                                              12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2015 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.                                                                                                 13. W tomiku – pokłosiu konkursowym – zamieszczone zostaną wszystkie nadesłane na konkurs utwory. Tomik – pokłosie konkursu – ukaże się w maju 2015 r.                                    
14. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu po pseudonimem literackim.                          
15. Uczestnicząc w konkursie Autor wiersza zobowiązuje się do wykupienia minimum 5 egz. książki – pokłosia konkursu.                       16. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje także adres w Polsce.                                                   
17. Protokół jury opublikowany będzie w internecie: na stronie internetowej Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: wydawnictwomacieja.blogspot.com,  Facebooku/Wydawnictwo Macieja oraz w Pokłosiu.                                                                         18.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla autorów.                                             
19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi­zatora, którego decyzje są  niepodważalne.   

                w imieniu oganizatorzów:
 
                   Edward Przebieracz
 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code