Pan przychodzi z mocą

 Rozważanie na Środę III tygodnia Adwentu, rok B1

Rekol__Adwent_2014.jpg

Czytamy dziś w Kościele fragment Ewangelii przedstawiający rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida. Wierzymy, że ten człowiek z krwi i kości jest Tym zapowiadanym przez proroków w Starym Testamencie, którego działalności towarzyszą znaki: „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Łk 7, 22). W innym fragmencie Ewangelii czytamy: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9, 12).

Jezus jest lekarzem, który chce nas uzdrowić, a co więcej, przemienić moje i twoje życie, aż do tego stopnia, aby ono całe „zamknęło się” w miłujących dłoniach Ojca. Jezus po to właśnie przyszedł na świat, aby wypełnić wolę Ojca, aby nas do Niego z powrotem przyprowadzić. Jezus jest Panem, który przychodzi z mocą. Ma on moc, aby przywrócić ci wzrok. Abyś mógł (mogła) poznać Boga, rozpoznawać Go w świecie i Kościele. Dzięki temu zobaczysz, że nie jesteś sam (sama). Problemy, z którymi się może teraz zmagasz, nie zdołają stanąć na przeszkodzie do poznania Boga i przyjęcia Jego miłości. Św. Paweł woła „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” (Rz 8, 35).

Dla mnie chrześcijaństwo to droga, której celem jest pełna komunia z Ojcem przez Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo wymaga nieraz heroicznej odwagi, aby mimo dramatów życiowych, których doświadczamy albo zła, którego doznajemy od bliskich, zachować wiarę i ufność w Tego, który zbawia i który w końcu czasów przyjdzie, aby otrzeć wszelką łzę. Podziwiam wiarę ludzi, którzy mimo doznanego w życiu nieszczęścia, śmierci bliskiej osoby czy odrzucenia przez rodzinę zachowali w swoim sercu ufność do Pana, wciąż szukają u Niego uzdrowienia, nie poddają się mimo braku zrozumienia i odrzucenia przez najbliższych. Są oni świadkami tego, że nasz Pan wciąż uzdrawia. Historiom tych ludzi także towarzyszą znaki: „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą…” (Łk 7, 22). Dariusz Grochocki Reformowany Kościół Katolicki – Misja Krakowska

Moc_Jezusa.jpg

Rozważania Rekolekcyjne 

 

Komentarz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code