Tolerancja wobec mniejszości narodowych i etnicznych – podsumowanie debaty

Zobacz też teksty autorów tej debaty:

Bożena Szaynok, Coraz lepsze spotkanie z Innym

Lech M. Nijakowski , Plamy na zielonej wyspie tolerancji

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski , Nawiązać do tradycji jagiellońskiej

Virginie Lamotte Co robi Europa dla swoich mniejszości?

Zobacz też podsumowanie pozostałych debat:

Andrzej Miszk, Tolerancja między mieszkańcami prowincji i metropolii
Andrzej Miszk, Tolerancja między kobietami i mężczyznami
Andrzej Miszk, Tolerancja wobec osób uzależnionych
Andrzej Miszk, Tolerancja religijna i światopoglądowa
Andrzej Miszk, Tolerancja społeczna
Andrzej Miszk, Tolerancja w świecie polityki
Andrzej Miszk, Źródła i kondycja polskiej tolerancji

Zobacz też teksty o debatach:

Andrzej Miszk, Tolerancja codziennym imieniem miłości
Andrzej Miszk, Polska Tolerancja – Debaty Tezeusza – info
Andrzej Miszk, Polska Tolerancja – szansa dla myślących – spróbuj swoich sił!

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code