Matki, żony, kapłanki

[play=P.Dybel.mp3] Nie ulega więc wątpliwości, że niezależnie od wspomnianego ciążenia wieloletniej tradycji cywilizacyjno-kulturowej, jednym z głównych instytucjonalnych filarów utrzymujących w Zobacz więcej

 Deklaracja Zasad Tolerancji Ogłoszona i podpisana przez państwa członkowskie UNESCO 16 listopada 1995 Państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Zobacz więcej