Przegrana i dług

[play=debata_11_kozackiB.mp3] Rabbi z Nazaretu wielokrotnie dał przykład, jak należy podchodzić do kogoś, kto jest nam nieżyczliwy, obcy lub wprost wrogi. Zobacz więcej

 Deklaracja Zasad Tolerancji Ogłoszona i podpisana przez państwa członkowskie UNESCO 16 listopada 1995 Państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Zobacz więcej