XXI wieczór Biblijny w Kasince Małej W czasie pierwszego Wieczoru Biblijnego po Zmartwychwstaniu Pańskim rozważaliśmy następujący fragment Ewangelii:   Jezus Zobacz więcej

Na zakończenie roku liturgicznego Kościół Katolicki przypomina w codziennych czytaniach teksty o końcu czasów i ponownym przyjściu Chrystusa. Nad takim Zobacz więcej