Kamień pod głową…

Stajemy się w ten sposób materiałem na budowlę jeszcze większą, stajemy się jak to Piotr mówi kamieniami żywymi, które idealnie pasują do budowli Bożej, którą jest Kościół część Królestwa Bożego. Powołani z ciemności do światłości, po to aby rozgłaszać Bożą chwałę. 1 Ptr 2,9-10

Indywidualizm wiary

    Indywidualizm wiary.     W niedzielnych rozważaniach w naszej Wspólnocie, zaproszony gość zwrócił uwagę naszą na indywidualny proces Zobacz więcej