Karmić się Słowem Życia

W ostatnim dniu kwietnia po raz pierwszy w Polsce obchodziliśmy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, któremu towarzyszyły akcje wspólnego czytania Listu do Galatów, konferencje z udziałem egzegetów, dzielenie się Słowem.

świątynia…

Joz. 1,8 – Niechaj nie oddala się księga tego prawa od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło

Dla kogoś, kto nie wierzy, mówienie o Bogu może się wydać czczą gadaniną. Co wtedy możemy zrobić – my, którzy Zobacz więcej

Wątpliwości Józefa

  Rozważanie na IV Niedzielę Adwentu, rok A2 Dzisiejsze czytania Liturgia ostatniej niedzieli Adwentu mówi o narodzeniu Zbawiciela. Najpierw Izajasz, Zobacz więcej

Słowo – ziarno

Rozważanie na XVI Niedzielę Zwykłą, rok C1   Dzisiejsze czytania Gdy czytam słowa dzisiejszej Ewangelii, to przychodzi mi na myśl Zobacz więcej

Inność Zuzanny

  Rozważanie na Poniedziałek V Tygodnia Wielkiego Postu, C1   Dzisiejsze czytania Zuzannę oskarżyli starcy o cudzołóstwo z zemsty za Zobacz więcej