Życie doczesne z Chrystusem

 

 

Życie doczesne z Chrystusem.

 

  

Tekst grecki (Textus receptus): 1 Kor. 15.9

ει εν τη ζωη ταυτη ηλπικοτες εσμεν εν χριστω μονον ελεεινοτεροι παντων ανθρωπων εσμεν


Biblia Warszawska:

Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.


Biblia Tysiąclecia:

Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.


Biblia Gdańska:

Bo jeźli tylko w tym żywocie w Chrystusie nadzieję mamy, nad wszystkich ludzi jesteśmy najnędzniejszymi.

  

Poruszony ostatnimi obserwacjami wśród ludzi chciałbym dziś zastanowić się, co to znaczy pokładać nadzieję w Chrystusie nie tylko w tym życiu. A może nawet więcej, przedkładać nadzieję w Chrystusie ponad to życie, tu na ziemi.

 

Kiedy następuje nowonarodzenie człowieka z Ducha Świętego, jest to za każdym razem cud Boży, z Jego Łaski i wielkie wydarzenie tak na ziemi, jak i w niebie. Łuk. 15. 10. Na ziemi, gdzie raduje się Kościół Chrystusa, a w niebie Aniołowie Boży. Duch Święty pieczętuje własność Bożą  Ef. 1,13-14 , i przenosi nas do Królestwa Bożego Kol. 1,13 i dał odrodzonym ludziom obywatelstwo nieba. Odtąd już nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy uczestnikami życia Bożego, przemieniając się przez odnowienie umysłu i serca poprzez Ducha Świętego, którego praca nad nami nigdy nie ustaje według woli Bożej.  Proces przemiany ma między innymi cel , o którym mówi Paweł Apostoł , aby przygotować nas do wieczności. Nie aby rozstrzygnąć o wieczności, gdyż zostaliśmy usynowieni poprzez nowonarodzeni, ale przygotowanie do wieczności  i zamysłu Bożego wobec nas.

 Perspektywa wieczności, Królestwa Bożego powoduje, że sprawy tego świata stają się mało ważne, natomiast sprawy Królestwa stają się najważniejsze. Pan powołał do istnienia Swój Kościół, który ma być siecią, do wyławiania dla Królestwa ryb. Głoszenie Ewangelii zbawienia, odkupienia jest tą siecią, każdy, kto uwierzy w Chrystusa, w to, że On złożył ofiarę jedyną i raz na zawsze za grzesznego człowieka, ujrzy w swym sercu swoją grzeszność i potrzebę całkowitego oddania się Bogu, zrezygnowania ze swojego życia na rzecz Chrystusa i wypełniania Jego woli, noszenia Jego jarzma tu na ziemi (które jest miłe) , rozpozna w Chrystusie Boga, Odwiecznego Logos, zrodzi się z Jego Słowa i doświadcza nowonarodzenia. Nowonarodzenie sprawia, że człowiek doświadcza matanoi, czyli zmiany, nawrócenia, której dokonuje Bóg, poprzez wlanie w serce człowieka Swojego Ducha, swojej miłości, troski, radości, pokoju. Ten moment jest najważniejszy w życiu każdego człowieka, wspaniały, donośny, niesłychany, piękny, ponadnaturalny. To w tym ułamku sekundy, kiedy spływa na człowieka Łaska Boża, dokonują się największe cuda – uzdrowienia, uwolnienia i wiele innych. Radość z nawrócenia panuje wszędzie, oh abyśmy w tym momencie ujrzeć rozradowane niebo i tych Aniołów i twarz Boga, który się cieszy z kolejnego dziecka.

 To jest zadanie Kościoła, pierwsze jedno z dwóch najważniejszych. Głoszenie skuteczne Ewangelii, aby ludzie nawracali się do Chrystusa nie do jakieś religii, kościoła, wyznania, ale do Chrystusa, który ma moc pokierować tegoż krokami, gdzie Pan chce.

 Drugie doniosłe zadanie to czynienie uczniami Chrystusa,  podkreślam Chrystusa, a nie takiego, czy innego kościoła. Jeśli Chrystusa, to najważniejsze jest to czego uczył Chrystus i uczy poprzez Swojego Ducha dziś. Przecież nam Go posłał, aby był z nami i pouczał nas i wprowadzał we wszelką prawdę. I On to czyni, każdego dnia, dlatego też tak ważnym jest, aby napełniać się Jego Słowem i  Duchem Bożym każdego dnia, aby mieć i żyć perspektywą nieba.

 Każda osoba wyczuje i wie, kiedy człowiek jest napełniony Duchem i kiedy chodzi z Bogiem. Tego nie da się podrobić, to nie chodzenie raz w tygodniu do tego czy innego kościoła. To życie nasączone Bogiem, namaszczone Bogiem. To życie pełne doświadczeń Bożych, to życie w końcu poświęcone Jego sprawom i innym ludziom. To nie życie osamotnione, ale życie w pełni z innymi, z ludźmi odrodzonymi i ludźmi z tego świata. To życie nasolone, to życie dla rodziny, dla społeczności, dla siebie również. Jednak z inną perspektywą, nie szukającą tu na ziemi nadziei w Chrystusie. Cóż to może znaczyć?

 Ostatnio słyszę nieraz, a co ja mam z tego, że jestem wierzący, zmagam się z finansami, z chorobami, co mi Bóg dał, zbawienie? Ale ja mam biedę, ja chcę więcej , dlaczego ty masz a ja nie?

 Tak, takie słowa często padają z ust dopiero co nawróconych ludzi, którzy często zatracili swoje życie w świecie nie potrafiąc zarządzać tym co mieli, a nawet przepuszczając wszystko co mieli, a po nawróceniu oczekują, że na skróty Bóg ześle na nich tonę złota, aby mogli żyć jak królowie. To wielka pomyłka, Bóg błogosławi finansowo, jak najbardziej, sprawia że mamy wszystkiego pod dostatkiem, ale też wychowuje, też wie, co może się stać kiedy na pierwszy plan weszły by pieniądze, bogactwa i inne rzeczy, On szybko byłby odepchnięty. Bo takowy człowiek już nie miałby perspektywy nieba i życia życiem Królestwa, ale tu ziemskim , konsumpcyjnym. Dalej byłby niewolnikiem ziemi i jej grzechów. A przecież Królestwo Boże , to nie pokarm i odzienie , ale radość i pokój w Duchu Świętym.

 Tak więc na koniec, czy chcę być pożałowania godny szukając tego co tu, tego co ziemskie, cielesne, duszewne – pieniędzy, władzy, poklasku, mądrości ludzkiej, filozofii ludzkiej , czy raczej zwrócę się ku niebu i tam będę upatrywał swojej nadziei, skoro do nieba należę i moja Ojczyzna jest tam, a nie tu na ziemi? A jeśli jeszcze nie należę do nieba, to Chrystus Pan oczekuje ciebie, skłoń się przed Nim, uznaj że jesteś grzesznikiem, że należy ci się piekło i zaproś Go do swojego serca, do swojego życia oddając Mu je, a otrzymując miłość, akceptację, przebaczenie otrzymasz nową Ojczyznę – Niebo J

 

Kazik

 

 

 

7 Comments

 1. aaharonart

  ŻYCIE DOCZESNE Z KOŚCIOŁAMI

  Tak się zastanawiam nad tym napełnieniem Duchem, o którym pisze Kazimierz . Nad tym odrodzeniem duchowym. Autor bloga stara się nam przekazać zaszczytne zadanie przed jakim staje każdy odrodzony z Ducha świętego człowiek. Tym zadaniem jest głoszenie Chrystusa a nie takiego czy innego kościoła

  W związku z powyższym można by zadać sobie pytanie  dlaczego odrodzeni duchowo ludzie pozakładali mniej lub bardziej różniące się od siebie denominacje kościelne , mające odmienne w niektórych sprawach spojżenie na to co Biblia mówi o Chrystusie, podejściu do niego i chodzeniu w nim? Jak wiadomo na świecie istnieje wiele wyznań Chrześcijańskich. Wiele z nich rożni sie od siebie wieloma prawdami o Chrystusie . Jedni uważają np Chrystusa za Syna Boga inni za syna bożego a jeszcze inni jedynie za człowieka przez którego mówił Bóg. Jedni z nich zanużają dorosłe osoby w wodzie udzielając chrztu inni dopuszczają chrzest niemowląt , jedni świętują Sobotę jako dzień swięty a inni Niedzielę . Jest wiele przykładów jak bardzo Kościoły i ludzie w nich żyjący różnią się w swym poznaniu tego co o Bogu mówi Biblia. 
  Można więc zastanowić się nad tym dlaczego odrodzeni duchowo ludzie skupili swoją uwagę na zakładaniu kościołów które przybrały nazwy jak poniżej i dlaczego ich nauki o Chrystusie w wielu miejscach tak bardzo się rozchodzą skoro ten sam duch ich odrodził?

  Co było przyczyną tego że odrodzeni z Ducha świętego ludzie nie rzadko nie potrafią razem usiąść i oddawać cześć temu samemu Bogu skoro ten sam Duch ich odrodził ?
  Poniżej pragnę coś pokazać . U dołu pokażę ludzi odrodzonych duchowo , bo przecież w każdym z poniższych kościołów możemy chyba znaleźć takich których odrodził Chrystus . A może nie ? Może w poniższych spisach znajdują sie takie które uznasz drogi czytelniku z góry za tych którzy zbłądzili i nie znają odrodzenia w Chrystusie?

   Zastanawia mnie to dlaczego odrodzeni przez Ducha świętego, ludzie żyjący nierzadko w jednym mieście zgromadzają się w różnych miejscach , dlaczego jedni od drugich stronią skoro mają te same tchnienie Ducha świętego i są przez tego jednego Ducha prowadzeni?

  Do refleksji osobistej zachęcam wszystkich którzy odnaleźliby swoją nazwę w poniższym jak również tych którzy tam siebie nie odnajdą . 
   

  Jakże na czasie jest więc to co pisze Kazimierz w swoim blogu mówiąc cytuję  :

   Każda osoba wyczuje i wie, kiedy człowiek jest napełniony Duchem i kiedy chodzi z Bogiem. Tego nie da się podrobić, to nie chodzenie raz w tygodniu do tego czy innego kościoła. To życie nasączone Bogiem, namaszczone Bogiem. To życie pełne doświadczeń Bożych, to życie w końcu poświęcone Jego sprawom i innym ludziom. To nie życie osamotnione, ale życie w pełni z innymi, z ludźmi odrodzonymi i ludźmi z tego świata.

  Tak .

  a teraz zapraszam do ludzi odrodzonych duchowo,  poniżej możemy zobaczyć jak prowadzi ich jedność duchowa 

  oj oj..

  więc 

   

  Katolicyzm 

  a.. Kościół katolicki (zwany czasem Rzymskokatolicyzmem)
  a.. Zachodni Kościół katolicki (zwany również Kościołem rzymskokatolickim)
  a.. Kościół katolicki obrządku łacińskiego
  b.. Wschodnie Kościoły katolickie:
  a.. Kościół katolicki obrządku koptyjskiego
  b.. Kościół katolicki obrządku etiopskiego
  c.. Kościół katolicki obrządku maronickiego
  d.. Kościół katolicki obrządku syryjskiego
  e.. Kościół katolicki obrządku syromalankarskiego
  f.. Kościół katolicki obrządku ormiańskiego
  g.. Kościół katolicki obrządku chaldejskiego
  h.. Kościół katolicki obrządku syromalabarskiego
  i.. Kościół katolicki obrządku melchickiego (Kościół greckokatolicki)
  j.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (Kościół greckokatolicki)
  k.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowackiego (Kościół greckokatolicki)
  l.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rusińskiego (Kościół greckokatolicki)
  m.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-włoskiego (Kościół greckokatolicki)
  n.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-węgierskiego (Kościół greckokatolicki)
  o.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rumuńskiego (Kościół greckokatolicki)
  p.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-greckiego (Kościół greckokatolicki)
  q.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-albańskiego (Kościół greckokatolicki)
  r.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-białoruskiego (Kościół greckokatolicki)
  s.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-bułgarskiego (Kościół greckokatolicki)
  t.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rosyjskiego (Kościół greckokatolicki)
  u.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-chorwackiego (Kościół greckokatolicki)
  v.. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (Kościół greckokatolicki)
  a.. Tradycjonalizm katolicki
  a.. Lefebryzm
  a.. Bractwo Świętego Piusa X – tradycji rzymskokatolickiej
  b.. Bractwo Świętego Jozafata – tradycji greckokatolickiej

  b.. Sedeprywacjonizm
  a.. Ruch Tradycyjnych Katolików

  c.. Sedewakantyzm
  a.. Bractwo Świętego Jana
  b.. Bractwo Świętego Piusa V
  c.. Trydenckie Bractwo Kapłańskie
  d.. Kongregacja Maryi Niepokalanej Królowej
  e.. Tradycyjny Kościół Katolicki

  d.. Konklawizm
  a.. Kościół Palmariański
  b.. Kościół rzymskokatolicki Michała I
  c.. Kościół Rzymskokatolicki Świętej Tradycji Apostolskiej
  d.. Prawdziwy Kościół Katolicki

  a.. Kościoły ideologiczno-narodowe

  a.. Amerykański Kościół katolicki
  b.. Brazylijski Katolicki Kościół Apostolski
  c.. Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich
  d.. Reformowany Kościół Katolicki Wenezueli

  a.. Starokatolicyzm
  a.. Mariawityzm
  a.. Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
  b.. Kościół Starokatolicki Mariawitów w Ameryce Północnej
  c.. Kościół Katolicki Mariawitów w RP
  d.. Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech
  e.. Kościół Katolicki Mariawitów w Kamerunie
  f.. Kościół Katolicki Mariawitów we Francji
  g.. Kościół Katolicki Mariawitów w Argentynie
  h.. Kościół Katolicki Mariawitów w Maroku

  b.. Kościoły utrechckie
  a.. Kościół Starokatolicki w Holandii
  b.. Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii
  c.. Kościół Starokatolicki Austrii
  d.. Kościół Starokatolicki w Chorwacji
  e.. Kościół Starokatolicki w Czechach
  f.. Kościół Starokatolicki w Niemczech
  g.. Kościół Starokatolicki w Szwecji i Danii
  h.. Kościół Starokatolicki Unii Utrechckiej we Włoszech
  i.. Misja Starokatolicka we Francji
  j.. Kościół Polskokatolicki w RP
  k.. Kościół Polskokatolicki w Kanadzie

  c.. Reformowany Kościół Katolicki
  a.. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

  d.. Kościoły narodowe:
  a.. Kościół Narodowy w Angoli
  b.. Apostolski Episkopalny Kościół Katolicki
  c.. Kanadyjski Narodowy Kościół Katolicki
  d.. Apostolsko-Episkopalny Kościół Portugalii
  e.. Kościół Starokatolicki na Słowacji
  f.. Niezależny Kościół Filipiński

  e.. Polski Narodowy Kościół Katolicki
  a.. Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
  b.. Polski Narodowy Katolicki Kościół w RP
  c.. Litewski Narodowy Kościół Katolicki
  d.. Nordycki Kościół Katolicki
  e.. Słowacki Narodowy Kościół Katolicki

  b.. Liberalizm katolicki
  a.. Modernizm katolicki
  a.. Catholics for Choice (Katolicy na rzecz Wyboru)
  b.. My jesteśmy Kościołem
  b.. Liberalny Kościół katolicki

  Prawosławie
  a.. Kościoły bizantyjskie:
  a.. Cerkiew prawosławna:
  a.. Patriarchat konstantynopolitański:
  a.. Fińska Cerkiew Prawosławna
  b.. Estońska Cerkiew Prawosławna
  b.. Patriarchat aleksandryjski
  c.. Patriarchat antiocheński
  d.. Patriarchat jerozolimski
  a.. Autonomiczna Cerkiew Prawosławna Góry Synaj
  e.. Rosyjska Cerkiew Prawosławna
  a.. Japońska Autonomiczna Cerkiew Prawosławna
  b.. Chińska Autonomiczna Cerkiew Prawosławna
  c.. Ukraińska Autonomiczna Cerkiew Prawosławna
  d.. Łotewska Cerkiew Prawosławna
  e.. Estońska Cerkiew Prawosławna
  f.. Gruzińska Cerkiew Prawosławna
  g.. Serbska Cerkiew Prawosławna:
  a.. Arcybiskupstwo Ochrydzkie
  h.. Rumuńska Cerkiew Prawosławna
  i.. Bułgarska Cerkiew Prawosławna
  j.. Cypryjska Cerkiew Prawosławna
  k.. Grecka Cerkiew Prawosławna
  l.. Albańska Cerkiew Prawosławna
  m.. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
  n.. Cerkiew Prawosławna krajów czeskich i Słowacji
  o.. Kościół Prawosławny w Ameryce[1]

  a..
  a.. Niekanoniczne Cerkwie Prawosławne:
  a.. Białoruska Cerkiew Prawosławna (dwie niezależne hierarchie- wyłącznie w diasporze)
  b.. Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego
  c.. Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny
  d.. Macedońska Cerkiew Prawosławna
  e.. Abchaska Cerkiew Prawosławna

  a..
  a.. Tradycjonalizm prawosławny:
  a.. Starokalendarzowcy
  a.. Grecka Cerkiew Starokalendarzowa
  b.. Rumuńska Cerkiew Starokalendarzowa
  c.. Bułgarska Cerkiew Starokalendarzowa
  b.. Katakumbowcy
  a.. Rosyjski Kościół Prawosławny poza granicami Rosji-od 2003 zjednoczony z patriarcha-
  tem Moskwy ze statusem Kościoła autonomicznego
  b.. Rosyjska Cerkiew Katakumbowa

  a..
  a.. Staroobrzędowcy
  a.. Bezpopowcy
  b.. Popowcy

  a..
  a.. Ruchy religijne wywodzące się z prawosławia:
  a.. Chłyści
  b.. Nowochłyści
  c.. Czurikowcy
  d.. Duchoborcy
  e.. Imjasławcy
  f.. Jenochowcy
  g.. Mołokanie
  h.. Skopcy
  i.. Szałopuli
  j.. Szaszkowcy
  k.. Tołstojowcy
  l.. Wozdychjency

  a.. Kościoły asyryjskie
  a.. Asyryjski Kościół Wschodu
  b.. Chaldejski Kościół Wschodu
  c.. Indyjski Kościół Syromalabarski
  d.. Starożytny Kościół Wschodu

  a.. Kościoły orientalne
  a.. Kościół koptyjski
  a.. Koptyjski Prawosławny Kościół Egiptu
  b.. Prawosławny Kościół Etiopski
  c.. Prawosławny Kościół Erytrejski
  b.. Apostolski Kościół Ormiański
  c.. Syryjski Kościół Prawosławny
  a.. Syryjski Prawosławny Kościół Antiochii
  b.. Syryjski Prawosławny Kościół Malankarski

  Kościoły anglikańskie i episkopalne
  a.. Kościół anglikański i Kościół episkopalny
  a.. Niezależne Kościoły anglikańskie:
  a.. Kościoły anglokatolickie:
  a.. Anglican Province of Christ the King (dawniej Anglican Catholic Church)
  b.. Anglican Catholic Church of Canada
  b.. Reformowane Kościoły anglikańskie:
  a.. Charismatic Episcopal Church
  b.. Free Church of England
  c.. Free Protestant Episcopal Church
  d.. Reformed Episcopal Church

  Kościoły protestanckie

  a.. Wyznania powstałe przed reformacją:
  a.. husyci
  a.. Bracia morawscy
  b.. Ewangelicki Kościół Czeskobraterski
  c.. Kościół Ewangelicko-Morawski
  d.. Kościoły Morawiańskie
  b.. lollardzi
  c.. waldensi

  b.. Wyznania tradycji protestanckiej:
  a.. Adwentyzm
  a.. Adwentyzm Dnia Siódmego
  a.. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  b.. Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu
  c.. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny
  d.. Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego
  a.. Międzynarodowe Stowarzyszenie Misyjne Adwentystów Dnia Siódmego Trzecia Część Zachariasza – rogolowcy
  e.. Międzynarodowe Braterstwo Adwentystów Dnia Siódmego
  f.. Kościół Adwentystów Siódmego Dnia Stworzenia
  g.. Dawidianizm
  a.. Dawidiańscy Adwentyści Dnia Siódmego – pierwotny ruch już nie istniejący
  b.. Generalne Stowarzyszenie Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego
  c.. Ruchy Odgałęzienia (ang. Branch Davidians)
  a.. Generalne Stowarzyszenie Odgałęzienia Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego
  b.. Dawidiańskie Odgałęzienie Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego (Grupa Davida Koresha)
  d.. Stowarzyszenie Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego – Ruch Bashan
  e.. Adwentystyczny Kościół Pozostałych Jedenatej Godziny
  a.. Międzynarodowa Organizacja Badania Kalendarza
  f.. Korzeń Jessego
  b.. adwentyzm dnia pierwszego
  a.. Chrześcijański Kościół Adwentystów
  b.. Pierwotny Chrześcijański Kościół Adwentystów
  c.. Kościół Adwentystów Powtórnego Przyjścia
  b.. Kościoły Boże
  a.. Światowy Kościół Boży
  b.. Kościół Boży (Dnia Siódmego)
  c.. Zjednoczony Kościół Boży
  d.. Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego
  c.. anabaptyzm
  a.. huteryci
  b.. mennonici
  a.. amisze
  a.. Amisze Starego Rytu
  d.. Armia Zbawienia (salwacjonizm)
  e.. baptyzm
  a.. Kościół Chrześcijan Baptystów
  b.. Biblijny Kościół Baptystyczny
  c.. Zbór Ewangelicko-Baptystyczny w Katowicach
  d.. Kościoły Chrystusowe (baptyzm)
  e.. Kościół Baptystów Dnia Siódmego
  f.. Chrześcijaństwo Dnia Sobotniego
  a.. Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego w Polsce
  b.. Kościół Chrześcijan Adwentystów Dnia Siódmego na Ukrainie
  c.. Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego na Zakarpaciu
  d.. Kościół Chrześcijan Sobotniego Dnia w Republice Czeskiej
  g.. kalwinizm
  a.. Kościół Ewangelicko-Reformowany
  b.. Ewangeliczny Kościół Reformowany
  h.. kongregacjonalizm
  i.. Kościoły braterskie
  a.. Kościół Wolnych Chrześcijan
  b.. Stowarzyszenie Zborów Chrześcijan
  c.. Kościoły miejscowe
  j.. Kościoły Chrystusowe (Uczniowie Chrystusa)
  a.. Kościół Chrystusowy
  b.. Wspólnota Kościołów Chrystusowych – dawniej: Kościół Zborów Chrystusowych
  k.. Międzynarodowy Kościół Chrystusowy (Boston Local Church)
  a.. Bostoński Kościół Chrystusowy
  b.. Londyński Kościół Chrystusowy
  c.. Warszawski Kościół Chrystusowy
  l.. Kościoły lokalne
  a.. Misja Łaski
  b.. Kościół Nowego Przymierza w Lublinie
  m.. Ewangelickie kościoły unijne
  a.. Ewangelicki Kościół Niemiec
  b.. Protestancki Kościół Holandii
  c.. Uniting Church (Australia)
  n.. kwakrzy
  a.. szejkersi
  o.. luteranizm
  a.. Kościół Ewangelicko-Augsburski
  b.. Śląski Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Republice Czeskiej
  c.. Norweski Kościół Ewangelicko-Luterański
  d.. Samodzielny Ewangelicko-Luterański Kościół Niemiec
  e.. Luterański Kościół Synodu Missouri
  p.. metodyzm
  a.. Episkopalny Kościół Metodystów
  b.. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
  c.. Ewangeliczny Kościół Metodystyczny
  q.. Kościoły progresywne
  a.. Wolny Kościół Reformowany
  r.. prezbiterianizm
  s.. Ruch nowoapostolski
  a.. Kościół Nowoapostolski (Nowoapostolski Kościół w Polsce)
  t.. zielonoświątkowcy (czasem wyróżniani jako odrębna grupa)
  a.. Adonai Centrum Chrześcijan we Wrocławiu
  b.. Kościół Chrześcijański "Słowo Wiary"
  c.. Chrześcijański Kościół Reformacyjny
  d.. Chrześcijański Kościół "Maranatha" w Wiśle
  e.. Chrześcijańskie Centrum "Pan jest Sztandarem"
  f.. Kościół "Chrystus dla wszystkich"
  g.. Kościół "Misja dla Polski"
  h.. Kościół Boży w Chrystusie (utw. w 1990, ponad 1300 wiernych)
  i.. Kościół Chrześcijański "Jezus Żyje"
  j.. Kościół Chrześcijański "Otwarte Drzwi"
  k.. Kościół Chrześcijański w Rypinie
  l.. Kościół Chrześcijański w Toruniu
  m.. Kościół Chrześcijański w Warszawie
  n.. Kościół Jezusa Chrystusa "Syjon" w Rzeszowie
  o.. Kościół Wiary (d. Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie, lokalnie zachowano tę ostatnią nazwę)
  p.. Kościół Jezusa Chrystusa w Werbkowicach
  q.. Kościół Jezusa Chrystusa Wiary Chrześcijańskiej
  r.. Zbór Ewangelicznych Chrześcijan w Duchu Apostolskim
  s.. Zbór Ewangelii Łaski
  t.. Zbór Stanowczych Chrześcijan w RP
  u.. Związek Duch i Moc
  v.. Kościół Zielonoświątkowy w RP
  w.. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
  x.. Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
  y.. Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa
  z.. Kościół Chrześcijański "Miejsce Odnowienia"
  aa.. Protestancka Wspólnota Regionu Bieszczadzkiego
  ab.. Kościół Boży w Chrystusie, współpracujący z Międzynarodowym
  Kościołem Zwycięstwa, należącym do nurtu odnowy charyzmatycznej.
  ac.. Kościół Chrześcijański "Miecz Ducha"
  u.. Inne Kościoły Ewangelikalne
  a.. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP
  b.. Kościół Ewangeliczny Misja Łaski w Warszawie
  c.. Kościół Ewangeliczny w RP
  v.. Ormiański Kościół Ewangelicki
  w.. szwenkfeldyści
  c.. Żydzi mesjanistyczni (większość w tradycji protestanckiej – trynitarze)
  d.. swedenborgianie
  e.. Chrześcijańskie ruchy scjentystyczne (czasem uważani za protestantów)
  a.. Christian Science

  Afrochrześcijaństwo
  a.. Afrochrześcijaństwo
  a.. aladura
  b.. harrizm
  c.. kimbangizm
  d.. lumba

  Wyznania chrześcijańskie nietrynitarne
  a.. w Polsce (XVI – XVIIw.):
  a.. duchoborcy
  b.. mołokanie
  a.. nowomołokanie
  c.. sobotniki
  d.. Bracia polscy
  e.. unitarianie
  a.. w Polsce współcześnie
  a.. Komitet Obrony Nauk Wiernego Sługi
  b.. Świecki Ruch Przyjaciół Człowieka "Anioł Pański"
  c.. Kościół Remonstrantów Polskich
  d.. spirytualiści
  e.. Jednota Braci Polskich

  Restoracjonizm
  a.. Ruch Świętych w Dniach Ostatnich (mormoni)
  a.. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (największe
  wyznanie)
  b.. Społeczność Chrystusa (dawniej "Zreorganizowany Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich")
  c.. mniejsze odłamy lub grupy:
  a.. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (Strangici)
  b.. Kościół Jezusa Chrystusa (Bikertonici)
  c.. Kościół Chrystusa (Obszar Świątyni)
  d.. Kościół Restytucji, Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
  e.. Kościół Zrestytuowany Jezusa Chrystusa
  f.. Zielonoświątkowy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
  g.. Kościół Ostatków Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
  h.. Prawdziwy i Żywy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Końca
  i.. Fundamentalistyczny Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
  j.. Kościół Chrystusa z Poselstwem Eliasza
  k.. Kościół Pierwocin Pełni Czasów
  l.. Kościół Boży Nowego Przymierza
  b.. Chrystadelfianie
  c.. Badacze Pisma Świętego
  a.. Świadkowie Jehowy
  b.. Wolni Badacze Pisma Świętego
  c.. Świecki Ruch Misyjny "Epifania"
  d.. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego

   

  Uffff, a to i tak nie są wszystkie bo wpisy innojęzyczne jeszcze mają większy zbiór danych. 

  Anioł pasterzom mówił , Bóg się wam narodził.

  a*

   
  Odpowiedz
 2. elik

  Dlaczego jest tak, jak jest?…..

  Uff pytanie nie tylko kłopotliwe, dlatego chyba autor, ani inni nie usiłują odpowiedzieć ….,  bo nadrzędnym zadaniem wszystkich ludzi tj. istot powoływanych, do zbawienia duszy i życia wiecznego.

  A w szczególności najwyższych dostojników w strukturach władzy w świecie, także w Kościele, oraz wszelkich służb, w tym funkcjonariuszy obowiązującego systemu w danym państwie –  jest przede wszystkim urzeczywistnianie Jego człowieczeństwa tj. wiarygodne głoszenie Słowa Bożego, oraz nie deklarowane, lecz prawdziwe, autentyczne, a nawet usilne i zdeterminowane, oraz innych zadziwiające i pociągające dążenie, do wielkości, doskonałości i świętości.

  Jednak wybrane w/w osoby, w tym przywódcy, liderzy różnych wspólnot religijnych, czy grup wyznaniowych chętnie cytują fragmenty Pisma Św. i odwołują się, do Ducha Św., a realizują bardzo różne zadania, czy przedsięwzięcia, lecz nie koniecznie powołanie Jezusa Chrystusa i powierzone im obowiązki, czy zadania nadrzędne.

  Ponadto nie chcą wiedzieć albo uznać, że istnieją dwie przestrzenie – zewnętrzna i wewnętrzna. A to, co zewnętrzne ma zawsze początek w tym, co wewnętrzne – choć nie zawsze jest boskie, święte, czy uduchowione, wielkie, doskonałe i tajemnicze. Jednocześnie nie chcą uznawać, że o wiele ważniejsza i bardziej brzemienna w skutkach jest sfera duchowa – wewnętrzna, od której zależy przede wszystkim jakość ludzkiej miłości, także przyjaźni, braterstwa, oraz stan ich cnót kardynalnych, także więzi, solidarności, wzajemności, jedności, prawości, sprawiedliwości i pożądany ład między ludźmi.

  W duszy człowieka, a tym bardziej osób dobrej woli – wspólnoty chrześcijańskiej potrzebne jest światło Ducha Św. i Jego nowy zew, również oświecenie, czy inne dobroczynne, uświęcające oddziaływanie w przestrzeni wewnętrznej przemiany m.in. mentalnej, religijnej, czy ojczyźnianej.

  Jednak wiele osób nie chce uznać nawet to, że bardzo istotnym składnikiem roztropności jest intellektus tj. umiejętność rozumienia rzeczywistości, czy docibilitas tj. u. korzystania z rad osób bardziej doświadczonych albo to, że w języku biblijnym słowo „mądrość”, nie oznacza wiedzy, lecz poznanie, przyjęcie Słowa Bożego i kierowanie się nim w życiu tj. wypełnianie woli Boga.

  Ps. Aharonie dziękuję za podjęcie kluczowego tematu i źyczę czytającym wielu roztropnych odpowiedzi na postawione pytania. 

  Szczęść Boźe!

   
  Odpowiedz
 3. Halina

  Wiara

   Każda osoba wyczuje i wie, kiedy człowiek jest napełniony Duchem i kiedy chodzi z Bogiem. Tego nie da się podrobić, to nie chodzenie raz w tygodniu do tego czy innego kościoła. To życie nasączone Bogiem, namaszczone Bogiem. To życie pełne doświadczeń Bożych, to życie w końcu poświęcone Jego sprawom i innym ludziom. To nie życie osamotnione, ale życie w pełni z innymi, z ludźmi odrodzonymi i ludźmi z tego świata. To życie nasolone, to życie dla rodziny, dla społeczności, dla siebie również. Jednak z inną perspektywą, nie szukającą tu na ziemi nadziei w Chrystusie. Cóż to może znaczyć?

   

   

  Oznacza to, iż " Kościół i jego prawdziwi członkowie znajdują się w ukryciu. Jedynie sam Bóg WIE, kto naprawdę należy do owego niewidzialnego, wewnętrznego Kościoła wierzących. Wiara chrześcijanina nie podlega ludzkiej ocenie, lecz jedynie Boskiej. Tym samym i motywy  życia wiarą pozostają w ukryciu i żaden człowiek nie jest w stanie ich zbadać: -cyt za ks. M. Uglorz. Zarys nauki Kościoła luterańskiego. Świadectwo wiary i życia. str. 52

   
   

   

   
  Odpowiedz
 4. aaharonart

  JEDNOŚĆ mimo różnic

  Jak działał Duch prawdziwie Chrystusowy w Apostołach Pańskich ?

  Zastanawiające jest to, że tak wiele założono kościołów w oparciu o nowe narodzenie w Duchu świętym . Powstało tak wiele wyznań tego samego Boga. Ten sam Duch a jednak tak różne w wielu kwestiach wiary poznanie ? Czyżby Duch święty nauczał inaczej protestantów a inaczej Katolików a jeszcze inaczej Prawosławnych?
  Odrodzeni przez tego samego Ducha świętego a jednak stroniący od siebie Chrześcijanie . Jak to jest że Ci odrodzeni przez Ducha Bożego ludzie bardzo często mają różne poznanie tego co Bóg chce im powiedzieć?
  Pragnę zachęcić do zastanowienia się nad tym.
  Skąd te różnice ?
  Czyżby Duch święty poróżniał chrześcijan?
  Otóż uważam że nie .
  Duch święty nie poróznia chrześcijan.
  Co więc jest przyczyną ?
  Trzeba by zastanowić się nad odpowiedzialnością za jeden Kościół .
  Gdzie zaczęła się przyczyna rozpadu ? Dlaczego ludzie z jednego kościoła porobili wiele kościołów, które tak naprawdę się nienawidzą.
  I to jest fakt . Poprostu wielu ludzi się nie nawiedza . Są sobie obcy mimo że ten sam Duch ich odnowił.
  Poprostu na każdym kroku możemy to zobaczyć jak co niektórzy biją się słowami tego samego Boga. Czyż to nie jest zastanawiające że ten sam Duch a tak wielkie poróżnienie ?

  Chciałbym pokazać poniżej jak to było dawniej. Jak można było zarzegnać powstawaniu nowych kościołów .
  Otoż

  Poganie nawróceni do Chrystusa jedli prosiaczki:), natomiast żydzi nawróceni do Chrystusa prosiaczków nie jedli. Żydzi którzy przyjęli Pana Jezusa za swojego zbawiciela , znali pismo święte starego przymierza i ciężko im było uznać za czyste to co Bóg w starym przymierzu uznawał za nieczyste. Bóg przeciez nie może zaprzeczać swojemu słowu.
  Mam na mysli mięso wieprzowe, którego Żydom nie można było jeść . Więc. Taki Żyd Piotr apostoł nawrócony do Chrystusa, chciał przeforsować to prawo dane Mojżeszowi w całym Kościele . Chciał by wszyscy nowonarodzeni Chrześcijanie nie karmili się wieprzowiną . Nosił się biedaczysko Piotr z tym zadaniem w sercu swoim, nie mogąc patrzeć na to, jak nowo narodzeni z ducha świętgo ludzie zabijają prosiaczki i grilują w okresie wikendowym 🙂 Zajadali się obficie wieprzowinką zakazaną prawem Mojżeszowym. Piotr był Żydem z pochodzenia i jak to pokazuje wiersz z Biblii nie jadł prosiaczków .
  Było to pewnego dnia, około godziny 13 a 14 naszego czasu …O tym czasie bowiem Żydzi mieli w zwyczaju się modlić …
  Wyszedł Piotr około godziny szóstej na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść; gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie i ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi; były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz! Piotr zaś rzekł: Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba” (Dzieje 10:9b-16, BW)

  O czym jest tu mowa ?
  Otoż
  Apostoł Piotr dowiedział się poprzez osobiste spotkanie ze słowem, którym jest Bóg w swym objawieniu do Kościoła , że to co Bóg oczyścił staje się czyste , więc nie powinno się nakładać obowiązku spożywania wieprzowiny na Żydów , ale też nie powinno się zakazywać spożywania jej pogano chrześcijanom czyli tym nawróconym z innych narodów do Chrystusa niż Żydzi .

  O co tu chodzi?
  Otóż można zauważyć , według powyższego, jak powinno się dążyć do tego by nie powstawały na podstawie różnic poznawczych nowe odłamy Chrześcijaństwa. Można zapytać się o pozycję Piotra w Kościele oraz o to dlaczego inni apostołowie uwierzyli w objawienie dane Piotrowi ?

  Jeden bowiem uważał , że może jeść wszystko , drugi natomiast wieprzowinę uważał za nieczystą . Nie można było zmusić ani jednych ani drugich do robienia czegoś wbrew sumieniu jakie każdy człowiek w sobie ma . Znający pismo święte wie jak trudno było Apostołowi Piotrowi ogłosić owo zarządzenie Pańskie które zobaczył w widzeniu. No bo jak miałby on przekonać do swojego widzenia które dał mu Bóg innych Żydowskich Apostołów ? Popodobnie zresztą było z obrzezaniem . Ale o obrzezaniu innym razem .
  Więc Piotr już wiedział że Bóg daje zielone swiatło dla spożywania prosiaczków . Jak jednak przy tej wiedzy nie stłamsić Żydów nawróconych na Chrześcijaństwo? Przecież oni znają prawo Mojżesza i słowo Boże !
  Przecież gdy się Żydzi nawróceni do Chrystusa dowiedzą że miał takie widzenie to albo pomyślą, że zły zwiódł Apostoła Piotra , albo, że mu się coś przyśniło …Przecież widzenia duchowe nie mogą stać w sprzeczności ze słowem Pańskim spisanym w biblii ?

  Piotr więc będąc prawdziwym Apostołem Chrysusowym a nie wilkiem w owczej skórze stara się dotrzeć do serc wierzących za wszelką cenę utrzymując jedność wśród Chrześcijan . Po za tym Duch święty działa w Kościele i przekonuje innych do poniższych słów:
  „Uważam przeto, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga. Trzeba im tylko nakazać, żeby się powstrzymywali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi” (Dzieje 15:19-20, BW-P

  Hm od krwi …a kaszanka na grilu w majowy wikend?
  :):)
  :):)

  Gdyby Piotr był wilkiem w owczej skórze nakłaniałby do tego aby wybrać jedną z doktryn o jedzeniu i ustalić ją jako wszechobowiązującą wszystkich Chrześcijan , nie bacząc przy tym , że Ci którzy by się takiej doktrynie sprzeciwili byli by zdani na siebie i z pewnością mogli by ulec pokusie założenia nowego Kościoła w oparciu o słowo Boże dane Mojżeszowi co do spożywania wieprzowiny , a nie oparte na objawieniu Piotra co do pokarmów. Kto by tam dziś wierzył w objawienia 🙂 Nie było wtedy nowego Testamentu. Nowym testamentem byli Apostołowie którzy głosili słowo Pańskie tak jak je usłyszeli a później spisali. Więc Piotr miał widzenie w które inni uwierzyli i je poparli . 

  Zachęcam do spojżenia na to jak wiele musieli Chrzeżcijanie z narodu wybranego Izraela poświecić by siadać wciąż przy jednym stole na którym nie jeden grek jadł prosiaczki . Jednak i jedni i drudzy nie założyli sobie osobnych wyznań, prosiaczkowych i nieprosiaczkowych. A przecież mogli założyć np Kościół Prosiaczkowego wyznania albo Kościół nieprosiaczkowego wyznania …

  Podumowując

  Myślę że prawdziwy Apostoł a nie jedynie lider jakiegoś wyznania, zrobi wszystko aby była jedność w kościele. Niestety jak wiemy z historii wszystko zaczęło się psuć w chwili gdy Cesarstwo Rzymskie położyło łapę …na Kościół …wtedy to już nie Duch święty kierował Kościołem ale Cesarski duch ludzki który tłamsił i narzucał wiarę …

  ale to już inna opowieść …Przez wiele wieków Kościół pielgrzymujący starał się i pewnie jeszcze stara z tego ducha otrzepać…

  I to jest fakt z którym każdy musi się zmierzyć jeśli tylko drogi jest mu ten jeden święty i apostolski Kościół którego założycielem jest Bóg a nie Cesarz Rzymski

   

  anioł pasterzom mówił . Bóg się Wam narodził

   

  a* 

   
  Odpowiedz
 5. eskulap

  Panie Kazimierzu

  >>"Perspektywa wieczności Królestwa Bożego powoduje, że sprawy tego świata stają się mało ważne, natomiast sprawy Królestwa stają się najważniejsze."

  Rozumiem to zdanie tak : sprawy tego świata są ważne, nie można odwrócić się od cierpienia, głodu, przemocy, grzechu. To właśnie postawa wobec porzuconych, chorych, skrzywdzonych może kierować nas ku Królestwu Bożemu. Dobrze myślę?

  Prosiłbym by napisał Pan o sensie cierpienia

  Przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 2 Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: "Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?" 3 Jezus odpowiedział: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże …" J9

  w zacytowanym fragmencie cierpienie ‘służy’ objawieniu się chwały Boga, objawia się ona przez cud uzdrowienia

  Proszę napisać jak Pan myśli, jaki jest sens cierpienia bez chwały i happy endu – zdradzanych, mordowanych, wykorzystanych, cierpienia dzieci i ludzi niewinnych, Bóg cierpi w nich i z nimi, dlaczego? Jaki jest sens zabijanego dobra. Czyż nie szkoda tych ludzi tu na ziemi? Tak jak żal by rozeszli się głodni, więc Chrystus rozmnaża chleb…

  pozdrawiam,

  Eskulap

   
  Odpowiedz
 6. Kazimierz

  Eskulap

   Myslę, ze teamtyka cierpienia jest tak głęboka, ze jako komentarz do mojego wpisu notka moja byłaby zbyt lakoniczna, tak więc napisze nowy artkuł na ten tamat.

  Pozdrawiam serdecznie, Kazik

   

   
  Odpowiedz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code