Wzmacnianie kruchego dobra

Od zakończenia cyklu debat internetowych „Polska tolerancja” minęło już parę miesięcy. Okazuje się jednak, że projekt Tezeusza nie chce zbyt łatwo odejść w zapomnienie, żyje własnym życiem i nadal przynosi owoce. Dzieje się tak między innymi dzięki inicjatywie Ewy Korbut i Przemka Radzyńskeigo, którzy w studenckim Radiu Bonus zrealizowali już trzy audycje z cyklu „Daleko raj, czyli debaty o polskiej tolerancji”. Audycje nadawane są w bieżącym semestrze na żywo co drugą środę o 13.00, ale można również wysłuchać ich nagrań w naszym portalu.

Pierwsza audycja została wyemitowana 23 lutego 2011. Andrzej Miszk, pomysłodawca i moderator cyklu „Polska tolerancja” podsumował w niej trzymiesięczny dorobek Tezeuszowych debat: zestaw 39 tekstów wybitnych polskich publicystów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy poruszyli 12 ważnych społecznych tematów związanych, ogólnie rzecz biorąc, z zagadnieniem tolerancji. Andzej Miszk przypomniał również zaproponowaną przez siebie definicję tolerancji jako zsekularyzowanej miłości bliźniego. Słuchacze mogli również dowiedzieć się trochę o kulisach naszych redakcyjnych prac, o taktyce zapraszania gości i o tym, że nawet na naszym pozornie neutralnym internetowym poletku tolerancja nie zawsze mogła przejawiać się tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Andrzej Miszk podziękował studenckim dziennikarzom, że mimo niesprzyjającego tolerancji społecznego klimatu, mimo wrogości obecnej w publicznych wypowiedziach zdecydowali się jednak wzmacniać swoimi audycjami kruche dobro, tak bardzo przecież potrzebne w naszych wzajemnych międzyludzkich relacjach.

Czym konkretnie jest owo dobro, które możemy tworzyć we wzajemnych kontaktach? O tolerancji należałoby właściwie mówić w nieskończoność, jej brak bowiem widać wszędzie. Tolerancji potrzebują młodzi i starzy, nauczyciele i uczniowie, pracownicy i pracodawcy, duchowni i świeccy itp. W drugiej audycji, która dotyczyła głównie tolerancji między kobietami i mężczyznami, ale ostatecznie objęła znacznie szersze obszary, wypowiadali się studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II: Sylwia Sperling i Ryszard Święch. Przewijające się przez całą audycję pytanie brzmiało: co kobieta może robić w Kościele? Studentki Uniwersytetu Papieskiego zdecydowanie nie chcą być księżmi, ale mają nadzieję aktywnie działać w radach parafialnych, o ile oczywiście proboszczów uda się przekonać, że takie instytucje są potrzebne, a kobiety mogą okazać się w nich szczególnie cenne ze względu na swoją rzetelność, pracowitość perfekcjonizm. Panowie rozmówcy widzieli sprawę nieco inaczej: rolę księży ograniczyliby chętnie do odprawiania mszy i spowiadania, a kobietom powierzyliby pełnione obecnie dodatkowo przez kapłanów zadania profesorów, publicystów, inżynierów i budowniczych kościołów.  Dużo dobrego powiedziano o paniach teolożkach, które prowadzą zajęcia na Uniwersytecie Papieskim.

Trzecia audycja dotyczyła problemu tolerancji wobec osób uzależnionych, którego odmienność i złożoność zobaczyliśmy już podczas Tezeuszowych debat. Tym razem gościem Radia Bonus był anonimowy alkoholik, 25-letni mężczyzna, który postanowił zerwać z nałogiem i któremu dzięki odpowiedniej terapii udaje się powoli wracać do normalnego trzeźwego życia. Rozmówca, podobnie zresztą jak uczestniczy debat Tezeusza, podkreślał, że tolerancja wobec uzależnionych nie powinna mieć nic wspólnego z pobłażliwością, a miłosierdzie musi w tym wypadku oznaczać twardość i stawianie wymagań. Padły również postulaty pod adresem Kościoła, a zwłaszcza spowiedników, którzy najlepiej pomogą zwalczać grzech pijaństwa, jeżeli w kompetentny sposób będą odsyłali nadmiernie pijących do wyspecjalizowanych terapeutów i grup wsparcia. Przejmujące jest również świadectwo tego młodego mężczyzny, który opowiedział, jaką rolę w jego trzeźwieniu odgrywała nie od razu prosta i łatwa relacja z Bogiem, a także nawiązał do spraw bardziej przyziemnych zachęcając, aby jak najwięcej mówić o sytuacji osób uzależnionych, które podejmują leczenie, gdyż w polskim społeczeństwie wciąż jest więcej uprzedzeń i nieuzasadnionych obaw, niż rzetelnej wiedzy na temat uzależnień i ich terapii.

Z dużą przyjemnością wysłuchałam archiwalnych nagrań tych trzech audycji. Cieszę się nie tylko z tego, że stanowią one kontynuację i twórcze rozwinięcie zeszłorocznych dokonań Tezeusza. Jeszcze większą radość sprawia mi fakt, że wypowiedzi studentów Uniwersytetu Papieskiego w bardzo oczywisty sposób zaprzeczają opublikowanej niedawno w „Tygodniku Powszechnym” opinii prof. Jana Hartmana o bezideowości, sztampowym myśleniu i hedonistycznych postawach młodzieży. Naprawdę, tragedii nie ma – używając jednego z ulubionych młodzieżowych zwrotów.

Zapewniając Was o tym, zapraszam na kolejną audycję Radia Bonus oraz naszych młodych przyjaciół: Ewy Korbut i Przemka Radzyńskiego. Czwarta audycja z cyklu „Daleko raj” zostanie nadana w środę 6 kwietnia 2011 o 13.00 i będzie dotyczyła tolerancji wobec osób homoseksualnych.

Polska tolerancja. Cykl debat internetowych

Radio Bonus

Daleko raj – archiwalne nagrania audycji

oraz

Jan Hartman, Godne, bo wygodne

 

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code