Wykonało się…

 

 Wykonało się…

Te słowa mocno kojarzymy, ze słowami Jezusa na krzyżu Golgoty. Kiedy już kończyło się Jego życie, zawołał donośnym głosem, wykonało się. Dziś ważymy każde słowo Jezusa i czytamy na nowo, co mówił do uczniów, do innych ludzi i wyczytujemy głębię tego, co On nam przekazywał, Duch Święty wprowadza nas w prawdę każdego słowa, która jest dla nas dziś aktualna. Artyści tworzyli wspaniałe utwory np. muzyczne – siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu. Malarze malowali, a rzeźbiarze rzeźbili i robią to nadal. Jak wyrazić owo wykonało się?  Obraz Mela Gibsona pokazał nam wszystkim, że na powszechnych figurach czy malowidłach ukrzyżowanego Jezusa brakuje czegoś bardzo ważnego, tego ubiczowania, wszak Jezus żył na krzyżu tylko trzy godziny. Już Izajasz mówi,

 „Jak wielu osłupiało na Jego widok – 
– tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd 
i postać Jego była niepodobna do ludzi” Iz. 52,14

Gdyby dosadnie przyjrzeć się ówczesnym zwyczajom, to musielibyśmy stwierdzić, że i Gibson nie do końca był autentyczny, gdyż skazańcy powinni być nago. To było totalne upokorzenie. To był totalny akt okrucieństwa wobec przeklętych, zbrodniarzy – i do takich Jezus został zaliczony. Iz. W 53 rozdziale wprowadza nas w tę prawdę. „Wzgardzony był i opuszczony mąż boleści…” Pamiętam, jak odkryłem ten fragment po moim nawróceniu, jak on mnie poruszał, ile łez wylałem wówczas a i czasami i dziś, „zacny ,mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwiga będzie”.

Przed oczyma mamy straszny widok Jezusa ubiczowanego i wiszącego na krzyżu i tu takie słowa – On sam dźwiga ich nieprawości, moje nieprawości. „to nie gwoździe Cię przybiły lecz mój grzech” słowa tej pieśni są jakby echem tej prawdy, że moje grzechy On wziął, a ja nawet się o to nie prosiłem, byłem ślepy i głuchy do czasu na ten fakt. Jednak kiedy Bóg oświeca oczy grzesznika, zauważa on całym sobą tą niesłychaną prawdę, i jest w stanie ją przyjąć. We wspaniałej pieści „Patrzcie na Baranka (Watch the Lamb) ” Ray Boltz, czy inni wykonawcy na jej końcu wskazując na krzyż swoim synom, już nie troszczy się o baranka, który im uciekł, bo zauważa i wie i wskazuje swoim synom na prawdziwego Bożego Baranka. W jego umyśle dokonuje się metamorfoza, która uświadamia mu, że każdego roku przyprowadzając na paschę kolejne zwierzęta, tak naprawdę czekali na tego Baranka, Bożego, aby już wszystko dokonało się.Ludzie odrodzeni, przeżywając śmierć Pana, żyją jednak w zmartwychwstaniu, ta prawda, która może dla jednych być powodem do kpin, tak, tak, ten wasz król umarł za was i zmartwychwstał, kto to widział, kto to może udowodnić, nawet wyrywa się z ust tzw. chrześcijan. Ile razy słyszałem, jak mi mówiono, no że był Jezus to jeszcze można wierzyć, ale że umarł a potem żył, panie, coś pan. Religia często zatrzymuje się właśnie tu na Golgocie, dalej pójść nie może, bo jest ona martwa. Chcąc pójść dalej musi zacząć się wiara, żywa wiara oparta na spotkaniu ze Zmartwychwstałym, bez tego nie będzie zmartwychwstania w naszym życiu. Bez tego, nie doświadczymy nowych narodzin, jak to nasz Pan tłumaczył Nikodemowi J. 3.

Słowa wykonało się, obwieszczają całemu wszechświatu, że odkupieńcze  dzieło Chrystusa na ziemi zostało dokończone. I nikt do tego dzieła nie może dodać niczego, gdyż był i jest to akt Bożego miłosierdzia nad człowiekiem , tylko Bóg mógł tego dokonać. Tylko ten, który zstąpił i potem wstąpił do niebios. Wykonało się, to również dla nas ważna wiadomość, że już nie musimy ofiarami, czynami, rytuałami czy jeszcze nie wiadomo czym obłaskawiać Boga, bo tak na prawdę nigdy w ten sposób nie można było Go obłaskawić. Ta ważna wiadomość mówi nam, że to Chrystus stał się drogą , że to w Nim mamy nowe życie. Prawdę tę ilustruje zmartwychwstaniem Łazarza, gdzie padają znamienne słowa – „Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem wiecznym” , wspaniała prawda, które otwiera nam wrota do Królestwa Bożego w Chrystusie i to nie wówczas, kiedy umrzemy w tych ciałach, ale już teraz , kiedy doświadczamy zbawienia.

Oglądaliśmy wczoraj na grupie film – 90 minut w niebie. To już kolejne świadectwo, żyjącej osoby, która doświadczyła nieba, pamiętamy zapewne książkę i film, „Niebo istnie naprawdę”, tak to jest nasza ojczyzna. Na świecie, w naszym kraju być może szukamy doskonałości, ale to utopia, człowiek jest zły i jego rządy bez Boga są złe. Gdyby nie Duch Boży, który tak naprawdę sprawuje rządy nad światem i powstrzymuje moc nieprawości 2 Tes. 2,6-7 pozabijalibyśmy się nawzajem i rzeczywiście kiedyś to nastąpi, kiedy Kościół Pana zostanie pochwycony przez Ducha Bożego na spotkanie z Panem przychodzącym na obłokach. Mk 13,24-32Wykonało się, oznacza dla mnie też, że nie musze być już dłużej sługą, ale mogę być rzeczywistym synem Boga. Zrodzonym przez Ducha Bożego i wszczepionym w Chrystusa, cieszącym się jednością w Nim. To oznacza dla mnie tu i teraz, że nie muszę udawać gorliwego chrześcijanina, aby zaskarbić sobie na nagrody w niebie, ale mogę być sobą, wrastając Niego, bo w Nim jest moja tożsamość i w Nim jest moja służba. Nie muszę robić już niczego dla Boga, ale mogę robić w Bogu. Tylko On mnie uzdalnia i wprowadza w głębię posługiwania ludziom. Odwijanie Łazarzowych bandaży już nie jest przykrym obowiązkiem, ale radością współpracy z Panem. Podnoszenie z ziemi nierządnicy, nie jest osobistym aktem mojego chciejstwa, ale to Bóg przeze mnie może to czynić. Im więcej Chrystusa jest we mnie, tym mniej Kazika, który ma swoje ale…

Wokół burza, mój świat się wali, ale po to, aby Boży świat stawał się realny. Zadomowienie na tym świecie nie jest dobre, może jedynie na chwilę, aby odchować nieco dzieci, ale potem czas iść w podróż, czas zobaczyć, że poszukiwanie szczęścia tak po ludzku, jak inni ludzie, to utopia, bo co z tego, choćbyś cały świat pozyskał, ale gdy na duszy swojej szkodę poniesiesz? Lepiej jest wejść kulawym, czy bez oka do nieba niż z pustymi rękami, a tak naprawdę z dziełami ludzkimi nie mającymi żadnego znaczenia. Burza rujnuje nasze ludzkie budowle, ale te Boże się na pewno ostoją bo są zbudowane na skale, tą skałą zaś jest nasz pan Jezus Chrystus.

Dlatego też, przeżywając te dni kochani, zapominając o tym, co za nami biegnijcie do celu Fil. 3,13 – 14a.

Wasz w Panu Kazik J. 

Tu link do całego filmu – http://www.cda.pl/video/5229138b

  

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code