Trzy razy miłość


Liturgia Słowa VII niedzieli zwykłej wskazuje życiowy program – określa postawę człowieka w relacji do Boga, bliźniego i siebie samego. Miłość razy trzy!

W Księdze Kapłańskiej Bóg mówi, że jest „nasz”. Jest Bogiem na wyłączność dla swojego ludu. Mówi też, że jest „Panem”, czyli ma władzę nad światem. Jeśli myślimy o prawdziwej relacji z Bogiem, to musi być ona wzajemna. Jeśli Bóg jest dla mnie na wyłączność, to i ja nie powinienem mieć przed Nim innych bogów. Jeśli przyjmuję, że jest dla mnie Panem, Panem mojego życia, to czy wszystkie sfery mojego życia oddaję w Jego panowanie? Czy może zostawiam coś dla siebie, do czego wolałbym, żeby nie zaglądał? Na czym polega panowanie Boga w moim życiu? Skoro, jako Pan ma władzę nad stworzeniem, czy ufam w Jego wszechmoc? Czy mogę z wiarą przyjąć za swoje: „wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”?

Bóg też jest nazywany „świętym” i „doskonałym”, czyli innym od niedoskonałego świata. Mimo że człowiek należy do stworzenia i w tym sensie dotyczy go ta niedoskonałość, to wezwany jest do świętości. Jak mówi św. Paweł w Liście do Koryntian, jesteśmy „świątynią Boga”, „świątynia Boga jest święta”, mieszka w nas Boży Duch.

We fragmencie z Ewangelii wg św. Mateusza bardzo dobrze pokazany jest rozwój Bożego objawienia. Bóg jest niezwykłym pedagogiem, który stopniowo przygotowuje człowieka do wejścia na drogę duchowej doskonałości. Najpierw za jedno uszkodzone oko można było wydłubać setkę innych. Żeby ograniczyć prawo odwetu, wprowadzona została zasada – jeden do jednego: oko za oko. Jezus idzie dalej i znosi prawo odwetu, a nawet idzie jeszcze dalej. Chrześcijanin za poniesioną krzywdę ma nie tylko nie odwzajemniać urazy, ale ma kochać swojego krzywdziciela. To wcale nie znaczy, że ma zapomnieć wyrządzoną krzywdę, ale ma nie chcieć zła dla swojego prześladowcy. Miłować nieprzyjaciela to znaczy chcieć dla niego dobra.

Jezus chce, żeby chrześcijanie byli inni niż cały świat – mają być święci i doskonali jak ich Bóg. Co będzie wyróżniało chrześcijan, jeśli tak samo jak poganie będą darzyli miłością tylko tych, którzy są dla nich samych dobrzy? W kochaniu drugiego człowieka wzorem jest Pan Bóg – On kocha każdego niezależnie od tego, kim jest i jaki jest – „Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”.

Wreszcie miłość jest wyznacznikiem relacji z samym sobą. Trzymajmy się tej samej definicji miłości, gdzie „kocham” znaczy tyle, że „chcę dobra”. Pojęcia takie jak „miłość” i „dobro” są abstrakcyjne, ale ludzkie sumienie intuicyjnie wie, co jest dla nas dobre, a co złe. Jeśli dopuszczam w swoim życiu zło – świadomie i dobrowolnie, zaniedbuję dobro – to nie kocham siebie.

Miłość samego siebie może być postrzegana jako pewien rodzaj egoizmu, ale ta postawa jest dość logiczna. Bez właściwego nastawienia względem siebie samego – chcenia dobra dla siebie – nie jestem w stanie kochać innych, czyli chcieć dla nich dobra, a tym bardziej nawiązać relacji miłości z Bogiem.

 

Komentarz

 1. Zbigniew

  “Co będzie wyróżniało chrześcijan, jeśli tak samo jak poganie będą darzyli miłością tylko tych, którzy są dla nich samych dobrzy?”
  Nie wiem dokładnie, co”wyróżnia” innych chrześcijan, ale katolików przede wszystkim to, że ich postawa i osobowość, w tym duchowość, świadomość, (mentalność), intencje, czyny, dokonania, etc., a szczególnie miłość wobec Pana Boga i innych osób winna być bezwarunkowa i bezgraniczna – wówczas jest błogosławiona, uświęcona i zbawienna.
  Miłość (kochanie) człowieka chyba nie ma ograniczać się tylko, do uczucia i okazywania innym szacunku, czy dobroci, bądź opacznie pojmowanej tolerancji, czy wymaganej w świecie laickim poprawności. A tym bardziej nie ma być okazywana tylko osobom bliskim, czy wybranym, lecz w różny sposób i wszystkim, także poganom, innowiercom, czy bezbożnikom, ateistom, agnostykom, oraz adwersarzom i oponentom w necie……., a nawet odwiecznym wrogom, krzywdzicielom i prześladowcom wspólnoty Kościoła RK.
  Szczęść Boże!

   
  Odpowiedz

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code