Nowa Rada Fundacji Tezeusz

Przed paroma dniami Krajowy Rejestr Sądowy odnotował zmiany, które od kilku miesięcy były przedmiotem namysłu, starań i rozmaitych stosownych zabiegów ze strony osób związanych z Fundacją Tezeusz. Zatwierdzono mianowicie dwoje nowych członków Rady Fundacji. Są to Zofia Jaros i Mariusz Maszkiewicz. Przypomnę, że Rada Fundacji to organ kontrolujący i opiniujący Fundacji, który ma nadzorować realizację jej statutowych celów. Rada nie decyduje bezpośrednio i na co dzień o bieżących wydatkach czy zatrudnieniu, ale corocznie zatwierdza budżet oraz akceptuje (lub odrzuca) najważniejsze dla istnienia Fundacji decyzje Zarządu. Dlatego fakt, że w skład Rady weszły osoby, które angażują się w wiele społecznych działań, a zarazem reprezentują środowiska tradycyjnie już i niejako naturalnie związane z Tezeuszem, wydaje się bardzo obiecujący.

Użytkownicy portalu Tezeusz znają Zofię Jaros bardzo dobrze, gdyż jako autorka rozważań niedzielnych i rekolekcyjnych jest związana z portalem prawie od jego początku. Dzięki niej również w 2009 roku powstała Tezeuszowa strona na Facebooku. Zosia jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Zarządzania Biznesem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pracuje w wyuczonym zawodzie. Żona Krzysztofa , matka Magdaleny (1990) i Katarzyny (1993). Od 2003 roku działa jako świecki lider bierzmowania w parafii św. Stanisława BM w Mławie, od 2005 roku jako członek diecezjalnej rady duszpasterskiej przy Biskupie Płockim, od 2008 jako współorganizatorka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Od 2011 jest członkiem utworzonej parafialnej rady duszpasterskiej. Krótko mówiąc, Zosia stanowi taki przykład mądrego i wytrwałego zaangażowania świeckiej katoliczki, jaki staramy się w Tezeuszu promować.

Mariusz Maszkiewicz to socjolog, dyplomata, publicysta, działacz społeczny i gospodarczy. Ukończył studia i uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W drugiej połowie lat 80. zaangażował się w działalność opozycyjną, m.in. jako działacz ruchu Wolność i Pokój. Od 1998 do 2002 był Ambasadorem RP na Białorusi. Obecnie pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mariusz Maszkiewicz działa również we władzach Fundacji WiP, która powstała w 2010 roku dzięki organizacyjnej pomocy Fundacji Tezeusz. Nadal zresztą Fundacja WiP ma właśnie w portalu Tezeusz swoją oficjalną stronę, a redakcja portalu dba o gromadzenie i odpowiednie udostępnianie bogatego archiwum ruchu Wolność i Pokój.

Oprócz tych nowych członków w skład Rady Fundacji wchodzi od samego jej początku Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”. Z wykształcenia socjolog i teolog. Autor książek „Parami do nieba. Małżeńska droga świętości”, „Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności”, Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II”, współautor książek „Zapatrzenie. Rozmowy ze Stefanem Świeżawskim” i „Dzieci Soboru zadają pytania”. Dzięki Zbigniewowi Nosowskiemu Tezeusz jest mocno związany z tak ważnym dla polskiego katolicyzmu środowiskiem „Więzi”. Wspólnie z „Więzią” realizowaliśmy m.in. największy z dotychczasowych Tezeuszowych projektów – cykl internetowych debat „Polska tolerancja”.

W związku z obecnymi zmianami organizacyjnymi z Rady odchodzą dwaj dotychczasowi członkowie: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski i Tomasz Terlikowski. Wsparli oni portal Tezeusz w trudnym momencie po kryzysie lustracyjnym w 2006 roku, a później znacząco przyczynili się do powstania Fundacji Tezeusz w 2008 roku. Niestety, ich obecne obowiązki wykluczają dalszy aktywny i rzeczywisty udział w pracach Tezeusza. Na pewno jednak pozostaną we wdzięcznej pamięci Tezeuszowej społeczności.

Fundacja Tezeusz

 

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code