Głupek polityczny, czyli GŁU-POL

Głupek polityczny czyli; Głupol (dalej określany również jako „GP”), to osobnik którego postawa społeczna w każdym z trzech komponentów jakie ją charakteryzują, jest patologiczna. Dotyczy to komponentu poznawczo-oceniającego, emocjonalnego i behawioralnego.

W komponencie poznawczo-oceniającym – wiedza GP o rzeczywistości społeczno-politycznej w której on żyje, jest szczątkowa a nadto w tym znikomym zakresie w jakim GP ją posiada, jest to zazwyczaj wiedza o charakterze probablistycznym (prawdopodobnym), nie mająca potwierdzenia w doświadczeniu, a więc wiedza teoretyczna. Głupol jednakże w oparciu o taką właśnie swoją „wiedzę”, chętnie buduje swoje sądy, oceny i opinie, które uważa za jedynie słuszne i prawdziwe.

W komponencie emocjonalnym zawarte są względnie trwałe uczucia i upodobania. Mogą to być również pewne pozytywne albo negatywne uprzedzenia – emocje określające kierunek postawy społecznej. One mobilizują do zdobycia jakiegoś celu, do jakiegoś działania albo też powodują zniechęcenie.

W kształtowaniu się naszych postaw decydujący wpływ posiadają emocje a nie tylko (czy też; nie tyle) doświadczenie i wiedza. Emocje w sposób istotny kształtują każdą ludzką postawę, mają wpływ na zmianę sposobu oceniania, zachowania, wartościowania.

Otóż Głupol najczęściej jest pozbawiony emocji w odniesieniu do kwestii polityczno-społecznych otoczenia w którym egzystuje. Jakkolwiek niekiedy, jak już zdarzy mu się przejawiać związane z tym emocje, to czyni to głównie przez pryzmat takich doznań , jak strach przez jakimikolwiek zmianami które mogą mieć wpływ na jego (Głupola) społeczne status quo. Bo GP najlepiej się czuje w rzeczywistości do której się już przyzwyczaił i którą zaakceptował niezależnie od tego czy jest ona dobra czy zła, sprawiedliwa czy niesprawiedliwa, czy stwarza możliwości godnego życia czy nie. Czy zarządzają nią ludzie mądrzy i uczciwi, czy nie.

Głupol się nad tym nie zastanawia, bo dla niego ważne jest tylko to, czy ta rzeczywistość gwarantuje mu jego cieplutką, malutką, milutką egzystencję, którą jakoś już udało mu się osiągnąć – i to niezależnie od tego na ile ona (ta egzystencja) jest w tej całej rzeczywistości trwała. I to jest ważne a tylko głupi przejmują się jakąś tam polityką i się nią zajmują – twierdzi Głupol. No i się nie zajmuje.

No i pozostał jeszcze komponent behawioralny. Wg E. Aronsona miałby on oznaczać (jeśli dobrze zrozumiałem) tendencję do zachowań (działania ludzi) wobec obiektu postawy Byłaby to więc dyspozycja do działania jako wypadkowa poglądów i uczuciowego nastawienia, które skłania jednostkę do określonego zachowania względem danego przedmiotu wyrażonego w formie werbalnej lub w formie czynnej.

No, i jak to jest z tym komponentem postawy społecznej u Głupola. No , a jak może być?!

Głupek polityczny – czyli Głupol, jaki jest, każdy widzi !

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 

Uprzejmie informuję, że nie znam osobiście żadnej osoby piszącej, komentującej, etc., na portalu Tezeusz. Żaden z moich tekstów , nigdy nie był adresowany do jakiejś konkretnej osoby z Tezeusza. Proszę więc nie kierować do mnie żadnych pretensji, żalów i złośliwości (np. pomawiania o odcinanie jakichś tajemniczych kuponów) , tylko dlatego, że ktoś rozpoznaje siebie i swoje postawy, w tych zachowaniach o których piszę.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code