Bóg-Honor-Ojczyzna

 

Bóg i Honor i Ojczyznatrzy słowa, trzy symbole- najcenniejsza synteza idei patriotyzmu polskiego. Dziś tak bardzo potrzeba nam żaru wiary, mocy godności, uczciwej pracy kierowanej dla dobra Naszej Ojczyzny. To nierozerwalna i najgłębsza synteza istoty i sensu życia człowieka. Z tą Triadą nie polemizuje się. Ona jest. Ona żyje, trwa …wskazuje światło dla wartości humanizmu.

Dla każdego Narodu, największym społecznym dobrem i najcenniejszym depozytem jest świadomość, zrozumienie i działanie w idei patriotyzmu i tymże wzbogacanie tradycji, kultury narodu w te wartości. Patriotyzm jest jak cenny klejnot, depozyt . On nigdy nie traci swej wartości . Pielęgnowany pomnaża dobro duchowe, moralne i materialne, gdy występuje w tej szlachetnej triadzie Bóg- Honor-Ojczyzna. Pragnę w szczególnym czasie- pamięci, refleksji rocznic sierpnia i września, przywołać cytaty-słowa, najgorętsze i najszlachetniejsze; wypowiedzi naszych Przodków, poprzedników z historii i, współczesnych – z drogi życia naszej Ojczyzny-Polski…

Kładę ten bukiet słów, bukiet Polskich Kwiatów u stóp mojej Ojczyzny.


 

  

Teraz Oni…powiedzą

 

                                              Bóg

,,(…)Twego dziela Krzciciela Bożyce.

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze(…)”. >Bogurodzica

 

,, (…)Chowaj nas, który raczysz, na tej niskiej ziemi,

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!” > Jan Kochanowski- pieśń XXV

 

 ,, (…) Wszechmogący Boże nieskończonej mocy.

Gdyż się nic stać nie może bez Twojej pomocy(…)” >Mikołaj Rej -Modlitwa pokorna

 

 

,,(…)Podnieś rękę Boże Dziecię , błogosław Ojczyznę miłą,

W dobrych radach , w dobrym bycie , wspieraj jej siłę Swą siłą.” >F. Karpiński -Bóg się rodzi moc truchleje

 

,,(…) Powstała z grobu na Twe władne słowo Polska, wolności narodów chorąży,

Pierzchnęły straże, a ponad jej głową, znowu swobodnie Orzeł Biały krąży.

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie .”> A. Feliński -Boże coś Polskę

 

,,Maryjo Pani Aniołów(…) A niech się wola Syna Twego stanie

Na ziemi -naszej, tak jako jest w Niebie.( …)”>K. Norwid -Maryjo Pani Aniołów

 

,,Matko Boska Częstochowska (..)

W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,

która widzisz z nas każdego cudownymi oczami(…) zmiłuj się nad nami. >J. Lechoń

-Matka Boska Częstochowska

 

,,(…)Matko polskiej mowy.

Módl się o jej wieczne trwanie.

Bogarodzico.

Dziewico,

Bogiem sławiena

Maryjo.

 

Módl się .

Madonno izraelska ,

Starochrześcijańska ,

Cyprysowa,

Łukaszowa,

Panno Jasnogórska ,

Czarna

O twarzy w bliznach

Jak polska ziemia. “>R. Brandstaetter -Hymn do Czarnej Madonny

 

,,Niebiosa lśnią gwiazdami. jaskrawo księżyc lśni,

Śnieg pada brylantami, pod śniegiem ziemia śpi.(…)

I śni, że ją miłuje nad wszystkie światy Bóg.” >Mieczysław Romanowski -Sen ziemi

 

 

,,(…) Przecież siano pachnie snem

a ukryta w nim melodia kantyczki

tu                  tuli  do mnie dziecięce policzki

chron            chroni przed złem.” > J. Czechowicz -Na wsi

 

 

,,Trzeba miłować wiecznie

I sercem i ustami,

Ażeby Bóg bezpiecznie

Mógł mieszkać między nami.”

>Jan Brzechwa, dn.14 X 1948r. Zgierz

 

                                                     Honor

,,(…)Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą,

by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą.(…)

Jest tyle mnogo ludzi; niechże w nie duch Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi.

(…)Zwyciężę na tej ziemi, z tej ziemi Państwo wskrzeszę.

Synami my Twoimi, błogosław czyn i rzeszę.(…)”> S. Wyspiański – O Boże pokutę przebyłem

 

,, Nie Bóg stworzył p rz e sz ł o ś ć, i śmierć i cierpienia,

Lecz ów co prawa rwie;(…) “> C. K. Norwid -Przeszłość

 

,,(…) Cześć dla siwizny ,

Czyste sumienie ,

Miłość Ojczyzny,

I poświęcenie .(…)“>W.Bełza -O celu Polaka 1912r.

 

,,Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy !

Polski my naród, polski lud(…)

Tak nam dopomóż Bóg.” > M. Konopnicka -Rota

 

,,(…)Piasku, to tobie szeptali leżąc ,

wracając w ciebie krwi nicią wąską,

dzieci, kobiety, chłopi, żołnierze:

‘Polsko, odezwij się, Polsko’.

Piasku, pamiętasz? Wisło przepłyniesz

szorstkim swym suknem po płaszczu plemion.

Gdy w boju padnę- o , daj mi imię,

moja ty twarda żołnierska ziemio. ” > K.K. Baczyński -Mazowsze

 

,,Kto mi powiada, że moja ojczyzna :

Pola zieloność, okopy

Chaty i sioła -niech wyzna ,

Że- to jej stopy.

Dziecka -nikt z ramion matki nie odbiera;

Pacholę-do kolan jej sięga;

Syn-piersi dorósł i ramię podpiera:

To- praw mych księga(…)”> C.K. Norwid -Moja ojczyzna

 

,, Droga Warszawo mojej młodości(…)

Marzę, że ty mi zamkniesz powieki ,

Lecz choćbym z ciężkich nie wrócił prób,

Będę Ci wierny, wierny na wieki

Aż po daleki

Wygnańczy grób”.> J. Lechoń- Piosenka

 

,,(…)My ludzie skromni, ludzie prości,

Żadni nadludzie ni olbrzymy,

Boga o inną moc prosimy,

o inną drogę do wielkości:(…)

Niech więcej Twego brzmi imienia

W uczynkach ludzi(…)

sny szlachetnych ucieleśnij.(…)

Każda niech Polska będzie wielka :

Synom jej ducha czy jej ciała .

Daj wielkość serc, gdy będzie wielka,

I wielkość serc, gdy będzie mała.(…) “ > J. Tuwim – Kwiaty polskie

 

,,Spojrzyj w me serce, Najjaśniejsza Pani(…)

chcę serce moje jako bochen chleba pokrajać dla tych, których głód uśmierca.

(…) Błogosław dzisiaj lichemu poecie .

(…)Ja Ci zaś za to już za dni niemało(…) Przyniosę książkę, jako gołąb białą,

Abyś Synowi czytała bajki.” > Kornel Makuszyński – Inwokacja

 

,, Panowie Marszałkowie, Ministrowie, Ekscelencje, Generałowie, Żołnierze Wojska Polskiego, Panie i Panowie zgromadzeni tutaj na Placu Zamkowym, 218 lat temu uchwalono pierwszą w Europie Konstytucję. Kto to zrobił? My Polacy. Możemy być i powinniśmy być z tego autentycznie dumni. (…)Dzień 3 maja 1791 roku był jednak wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli silnego polskiego państwa. (…) Konstytucja majowa jest olbrzymim dokonaniem naszej myśli, naszej pracy, naszego patriotyzmu. ”>Prezydent Lech Kaczyński 3maja 2009r. www.prezydent.pl

 

                                                Ojczyzna

 

,,Wielka Boga -Człowieka Matko, o przeczysta Panno! Ja, Jan Kazimierz z łaski Twego Syna Króla królów, a Pana mojego i z Twej łaski król, u stóp Twoich najświętszych na kolana padając, obieram Cię dzisiaj za Patronkę moją i moich państw(…)przyrzekam więc i ślubuję, że po odzyskaniu pokoju użyję ze wszystkimi Stanami wszelkich sposobów, ażeby lud mego Królestwa od wszelkich niesprawiedliwych ciężarów i uciśnienia uwolnionym został (…)”>król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656r.

 

,,W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August z Bożej łaski w woli narodu król polski, wielki książę(…), ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc(…), na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, (…)dla dobra powszechnego(…) dla( …)ojczyzny naszej (…)niniejszą Konstytucję uchwalamy. “ >Stanisław August Poniatowski król Polski 3 maj 1791r.

 

 

,, Kochasz ty dom, rodzinny dom,

(…)O jeśli kochasz, jeśli chcesz,

Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż ,

Sercem ojczystych progów strzeż ,

Serce w ojczystych ścianach złóż.”> M. Konopnicka -Pieśń o domu

 

,,Błogosławiona cisza wieczornej godziny,

Gdy już ustają trudem znużone ramiona , (…)

Ziemia swą wdzięczność daje za znój ludzkiej pieczy,

Kto pracował w winnicy, nie jest bez zapłaty.(…)” > L. Staff -Błogosławiona cisza wieczornej

godziny

 

 

,, Niech nam się wreszcie myśli otworzą

Na mowę zwierząt, pokorę zboża

Na śpiew kamienia, wody płakanie

I na korników suchą litanię(…)

Oczy zobaczą wiatr nad wiatrami(…)” > E. Bryll – Kolęda

 

,,I wspominam do dzisiaj w zachwycie

Brzeg młodości we mgle ginący,

Gdy nas porwał i niósł przez życie

Prąd burzliwy, wartko płynący.(…)

Gdy na skronie nasze siwiejące

Opada mrok drugiego brzegu “> A. Słonimski -Na rzece

 

,,(…) Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem,

Codziennie mocniej w ciebie wzrastam

radością smutkiem, dumą, gniewem.

Nie będę jak zerwana nić.

Odrzucam pustobrzmiące słowa,

Można nie kochać cię -i żyć,

ale nie można owocować.(…) > W. Szymborska -Gawęda o miłości ziemi ojczystej

 

,, W Polsce rosną jesiony wyniosłe.

Dumne,

nie boją się wiatru ani burzy.

Ustawione zwykle wzdłuż drogi,

są świadkami naszych podróży.” > Z. Jerzyna -Jesion

 

 

,, Żeby Polska była Polską. “ > Jan Pietrzak

 

,,Kiedy myślę: Ojczyzna,
szukam drogi,
która zbocza przecina jakby prąd wysokiego napięcia,
biegnąc górą – tak ona biegnie stromo w każdym z nas i nie pozwala ustać.
Droga biegnie po tych samych zboczach,
powraca na miejsca te same,
staje się wielkim milczeniem,
które nawiedza co wieczór zmęczone płuca mej ziemi.”

> Jan Paweł II -Refren

  

 

Słowa z tych tekstów splotły swoisty wieniec, który uwypuklił tę triadę. Zdobi ona jak korona Ojczyznę naszą … o której powiedział poeta-

,,(…)A jednak widać, że znam klejnot wielki Rzeczpospolitej,

Skoro przenoszę ponad wieniec wszelki –

Z   b a r a n k a    w i t y !”> C.K. Norwid – (…) Czemu w konfederatce?(…)

 

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code