Bóg patrzy na serce

Tak, Bóg nie ma względu na osoby (czy może ściślej – osobistości). Te słowa powtarzają sześć wieków później wobec Jezusa faryzeusze: “Wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką”.

Z mocy Boga

  Rozważanie na XXVIII Niedzielę Zwykłą, rok C1   Dzisiejsze czytania Jezus zmierza do Jerozolimy. Jest to już trzeci, ostatni Zobacz więcej